Dagens medicin 20200401

Peter Graf och Catharina Barkman:

”Coronapandemin är raketbränsle för den digitala transformationen”

En gemensam teknisk plattform som fungerar för hela Sverige, användbar mellan regioner, kommuner, privata och offentliga sjukvårdsaktörer, behöver snabbt utvecklas, skriver debattörer från Forum för Health Policy.


Vi översköljs med information om spridningen av coronaviruset och inte minst livsviktig kunskap om hur vi ska bete oss för att skydda och isolera våra äldre och dem med underliggande sjukdomar. Samtidigt ser vi att krisen kräver att vi använder digitala verktyg i vård och omsorg i betydligt högre utsträckning än tidigare. Personalen kan inte och ska inte vara nära patienterna om det går att undvika. Patienterna vill inte och ska inte vara fysiskt nära personal med tanke på smittspridningsrisker. Nu exploderar den digitala transformationen i vården.

Enligt Folkhälsomyndigheten har Sverige en samhällsspridning av coronaviruset som för med sig en överbelastning av hälso- och sjukvården. Planerade operationer ställs in. Enligt en prognos från Folkhälsomyndigheten kan 800 personer behöva sjukhusvård bara i Stockholm när smittan är som värst. Målet med rekommenderade åtgärder är att förhindra en alltför snabb spridning av pandemin. Det är dock osäkert när toppen på smittokurvan kommer att nås.

Kriser ökar trycket på innovation och utveckling. Forskningen efter vaccin går på högtryck. Pensionerade sjuksköterskor kallas in, läkarstudenter efterfrågas som hjälp, snabbutbildningar införs, företag börjar producerar testkit och sprittillverkare slår om produktion till ren sprit för desinficering inom sjukvården. Exemplen är många och det finns ett otroligt engagemang i samhället.

I pågående kris ökar också behovet av användningen av digitala verktyg i sjukvården än mer än tidigare.

Läs hela artikeln här >>>