The COVID-19 telemedicine boom provides clues for policy makers

profilepic_horizontal_smal
2020-09-24 I veckans blogg lyfter Tiago Cravo Oliveira Hashigushi från OECD vikten av att vi på allvar funderar över hur vi kan upprätthålla det som pandemi fört med sig vad det gäller den snabba utvecklingen av digitala lösningar. Det finns en risk att vi går tillbaka till hur det var innan och det vore ett slöseri […]
Läs mer

Med uppdrag att vända upp och ned på sjukvården

Porträtt Patrik Bodeby smal
2020-09-17 Den här veckan får vi möjlighet att följa ett utvecklingsarbete som pågått sedan 2017 på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Patrik Bodeby, sjuksköterska, avdelningschef och projektledare för kirurgisk utvecklingsavdelning vid Akademiska sjukhuset, beskriver hur de har gått från överbeläggningar och dålig arbetsmiljö till nöjda patienter, lägre sjuktal hos personalen, bättre och säkrare vård. Bloggen den här veckan […]
Läs mer

Vad är det vi mäter?

Maja_smal
2020-09-10 Maja Wessel, samordnare för Analys och Strategi på Patientnämnden i Region Stockholm, skriver denna vecka om vikten av att möta förväntningar för att skapa bättre och säkrare hälso- och sjukvård. Klagomål till Patientnämnden handlar ofta om att förväntningarna på tex smidiga digitala system inte stämmer med verkligheten. Maja menar att vi måste våga ompröva och verkligen […]
Läs mer

Patientprisvinnarens resa genom vården

104594421_10157180392016752_1132974219422907830_n
2020-09-03 Jessica Dahlin, patienten som nominerade årets vinnare av Forum för Healthpolicys Patientpris 2020, beskriver i veckans blogg sin resa från att inte bli tagen på allvar, slussad fram och tillbaka med många olika personer inblandade till att bli bemött med värdighet och respekt. En resa som ledde fram till att hon nominerade Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset […]
Läs mer