Folkhälsodalen 31 augusti och 1 september

Sveriges nya sjukvårdspolitiska arena. Ett två dagar digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk sjukvård tillbaka i världsklass.

1 september kl 13:00-14:00

Rapportsläpp: Sjukvården efter Corona? Utmaningar och reformförslag – lilla scenen

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar, svåra konsekvenser och inte minst en enorm påfrestning på vård och omsorg. Enorma insatser och kreativitet har pushat utvecklingen framåt i snabb takt men vi är fortfarande mitt i en kris. Efter den akuta fasen kommer vi lära mycket av vad som har fungerat och brustit.

IMG_8579

Rapportsläpp den 1 september – Sjukvården efter Corona? Utmaningar och reformförslag

IMG_6552
Läs hela rapporten här:
Sjukvården efter corona_dig

Skärmavbild 2020-09-14 kl. 14.04.21

_______

Summering från rapportsläppet:

IMG_8579

I bild från vänster: Kristina Ström Olsson, Catharin Barkman, Peter Graf.
På skärm: Anders Printz, Madeleine Beerman

Catharina Barkman inledde med att sammanfatta rapporten med fokus på de råd som presenteras. Hon lyfte att det långsiktiga svaret är inte mer resurser utan:

 1. Samordning sparar pengar och lidande
 2. Ta tillbaka tiden – från administration till patientmöten
 3. Tydligare styrning och bättre ledarskap
 4. Bättre insatser mot den psykiska ohälsan
 5. Prevention för patientens skull
 6. Öka digitaliseringstempot
 7. Lär av variationer i sjukvården

Hon poängterade att det är nu vi behöver agera och påverka politiker för att transformera styrning, ledning, förebyggande åtgärder, ersättningssystem och patientmedverkan bland annat.

Kommentarer till rapporten:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg och chef Public Affairs på Länsförsäkringar, pratade om vikten av främjande och förebyggande åtgärder för att klara av nuvarande och framtidens utmaningar. Vi vet idag att vi genom att stötta goda levnadsvanor kan skapa mycket bättre hälsa. Vi vet att hälso- och sjukvården behöver få ett mycket tydligare och större preventivt och sekundärpreventivt uppdrag och förutsättningar att arbeta med detta. 

Karin Thalen, sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem. Vi har arbetat hårt men klarat det ganska bra. Några exempel: Vi ser att två digitala projekt har fått riktig fart med hemonitorering och med digitala plattor. Vi har arbetat över gränserna på ett sätt som vi inte gjort förut. Vi vill fortsätta arbeta så här. Därför behöver vi se över avtal som inte följer med över gränserna och det borde inte få bli ett hinder när vi har bättre sätt arbeta på. Vi vill gärna göra ett Tiohundra där vi är, på Kungsholmen i Stockholm. Vi har förutsättningar att göra ett sådant pilotprojekt. Rehabilitering, livskvalitet och ett värdigt liv är våra ledord ett exempel där vi ser att vi gör riktig skillnad är när dietister och fysioterapeuter arbetar över gränserna för att skapa bättre livskvalitet. Det kräver att vi slipper en del av regel- och administrationsbördan. Vi vill se en mer tillitsbaserad ledning, vi väntar på förslag som ska släppa loss tilliten och kraften som finns hos professionen. En spaning inom psykisk hälsa – jag är oroad för de äldre personer som sitter väldigt isolerade idag – vi måste isolera smittade och sjuka men se till att alla andra inte tar skada av de rekommendationer vi ger.

Kommentarer från panel:

Madeleine Beerman, SKR, tidigare ordförande Unga Reumatiker. Digitalisering och patientmedverkan är frågor som är oerhört viktiga. När det gäller digitalisering så har det fått en skjuts framåt medan patientmedverkan har fått stå tillbaka när krisen har tagit all kraft. Vi måste lära till nästa pandemi – patienter och anhöriga måste sitta med i krisledning och ses som experter. Vi måste skapa tillit även från verksamhet till patient.

Mats Eriksson, (m) tidigare politiker och ordförande SKR. Politik och tjänstemän sätta spelplanen men inte klåfingrigt styra. Vi behöver mäta men vi ska rensa i den floran för att släppa loss medarbetarna. Ledarskapet väldigt viktigt för att lyckas! Det svåraste vi har är insatser inom psykisk ohälsa, där har vi inte lyckats och måste göra mer.

Anders Printz, kanslichef i Vårdförbundet, statlig utredare om samsjuklighet psykisk ohälsa och beroendeproblematik
Hur kan vi nå de personer som vi har svårt att nå, som är stigmatiserade och har många incitament att inte komma till vården? Vad gör de? Vad behöver vi förändra? Vad händer om vi gör så istället? Vi behöver testa nya sätt, hitta organisation som fungerar för den här gruppen av människor. 

En annan fråga: Vad pratar vi om när vi pratar om psykisk ohälsa? Vi behöver prata om vilket uppdrag hälso- och sjukvården har kring psykisk ohälsa. Vi behöver vara tydliga med att vi tar psykisk ohälsa på allvar och att vissa saker hör ihop med livet och annat behöver behandling. Då behöver vi lära och hantera det. 

Jag vill inte att allt ska gå fort och fel nu. Det finns en resursutmaning som inte handlar om pengar utan om kompetensförsörjning och att vi nu ser till att personerna som kommer in har rätt utbildning, möjlighet till utveckling och vilja att stanna kvar och utveckla. Vi behöver ha exempelvis digitala lösningar som utvecklas tillsammans med patienter och verksamhet.

Anders Morin, vice ordförande Forum för Healthpolicy, sammanfattade seminariet genom att beskriva fem hörnstenar han ser i rapporten: 

 • Våga pröva andra aktörer, 
 • ta tillbaka patienttiden, f
 • ör många regioner och kommuner, 
 • lär mycket mer av varandra 
 • öka digitaliseringstakten.

Han talade också om vad han tog med sig från de andra talarna:

 • Vi har mycket att vinna på förebyggande hälso- och sjukvård, det kan ge 14 år till livet om vi får till bättre levnadsvanor. Här kan hälsosamtal och digitalisering hjälpa till. Stockholm sjukhem har gjort mycket bra i krisen och haft lägre dödlighet bland äldre bland annat genom god rehabilitering, lär av dem.
 • Vi har inte klarat av patientmedverkan, vilket är en viktig insikt att ta med oss framåt.
 • Vi har hört att politiker måste bli tryggare och ha tillit till verksamheten och vi måste bygga system som utgår från patientens behov och utveckla tillsammans med patienter och verksamhet.

Och till sist några kodord från rapportsläppet: styrning måste bli bättre, mer patienttid, mindre administration, samordningen måste bli bättre, digitalisering nyckel till personcentrering och bättre hälsa.

Program:
Coronapandemin har inneburit stora utmaningar och svåra konsekvenser, och inte minst en enorm påfrestning på vård och omsorg. Enorma insatser och kreativitet, har pushat utvecklingen framåt i snabb takt men vi är fortfarande mitt i en kris. Efter den akuta fasen kommer vi lära mycket av vad som har fungerat och brustit. Men utmaningarna var stora för svensk hälso- och sjukvård redan före coronakrisen. Den långsiktiga diskussionen måste handla mindre om resurstilldelning och mer om hur vi ska använda resurserna. Forum för Health Policy publicerar en rapport i samband med seminariet med förslag på åtgärder.

Paneldeltagare:
Catharina Barkman, Project Director, Forum för Health Policy
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg och chef Public Affairs på Länsförsäkringar
Karin Thalen, sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem
Vivianne Macdisi (S), regionråd och Regionstyrelsens andre vice ordförande i Region Uppsala
Madeleine Beermann, handläggare Nära vård SKR, tidigare ordförande i Unga Reumatiker
Anders Printz, kanslichef i Vårdförbundet, statlig utredare om samsjuklighet psykisk ohälsa och beroendeproblematik
Mats Eriksson (M), tidigare regionråd och ordförande i SKR
Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik Svenskt Näringsliv
Moderator: 
Peter Graf, ordförande i Forum för Health Policy, tillika vd för vård- och omsorgsbolaget Tiohundra

Rundabordssamtalet var en del av:

 Skärmavbild 2020-08-19 kl. 23.27.13

Folkhälsodalen 31 augusti och 1 september

Sveriges nya sjukvårdspolitiska arena. Ett två dagar digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk sjukvård tillbaka i världsklass.