4 september kl 18:00-19:30

Digitalt seminarium: Uppföljning av rapport Onödig administration och diskussion

Forum för Health Policy släppte 2023 rapporten Onödig administration.  I detta digitala seminarium följer vi upp och diskuterar hur det ser ut i kommuner och regioner och om arbetet med att minska onödig administration går framåt. Ta också tillfället i akt och träffa Jan Grönlund, ny kanslichef Forum för Health Policy.

Medverkande:

  • Rickard Simonsson, regiondirektör Region Örebro län
  • Marie Björnstedt Bennermo, chefsläkare Region Sörmland
  • Jan Grönlund, tillträdande kanslichef Forum för Health Policy

Endast för medlemmar och forskarnätverk
Anmäl dig till info@healthpolicy.se