Många studier visar att personal i vården använder en stor del av sin tid till administration. Ofta uttrycks kritik att den dessutom är både tungrodd och onödig. Under pandemin märktes att det går att dra ner på den onödiga administrationen. Läkare vittnar om att de då fick ägna sig åt att ta hand om patienterna i stället för att sitta framför datorn. Det är inte bara vårdpersonal som upplever detta som ett problem. Patienter vittnar om brister i administrationen eftersom de ofta får upprepa sin sjukdomshistoria, ta samma labbtester flera gånger och hamnar mellan stolarna.

Forum för Health Policy har publicerat flera rapporter med rekommendationer för att utveckla hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om att minska administrationen och göra IT-systemen mer lätttillgängliga och interoperabla. Få rapporter beskriver dock problemen på djupet med administration som kan betraktas som onödig. Det kan vara en anledning till att administrationen i vården inte minskar, att patienter fortfarande upplever att de bollas runt i systemet, samt att köerna ökar och leder till förhöjda risker för patienter.

Syftet med den här rapporten är att diskutera varför administrationen har ökat så kraftigt, ge konkreta exempel på onödig administration från olika perspektiv samt presentera policyrekommendationer. Vi hoppas att rapporten leder till diskussion och dialog om hur administrativa bördor kan minskas till gagn för personal och patienter.

Tack till alla läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, patienter och patientföreningar, Läkarförbundet, Vårdförbundet och många fler som bidragit med konkreta inspel. Särskilt tack till Magnus Röjvall för läsning och kommentarer.

Rapporten är skriven av Catharina Barkman och Lisa Aasa.

Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy

Stockholm, juni 2023

Här kan du läsa hela rapporten >>>

Forum för Health Policy skriver i Dagens Medicin med anledning av att rapporten släpps.