Kvällen den 31 januari bjöd vi in Göran Stiernstedt – författare till utredningen ”Effektiv vård”, Anna Nergårdh – regeringens utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården samt Emma Spak – samordnare av den nära vården på SKL, i syfte att diskutera utvecklingen av den nära vården. Som värd för kvällen stod Cambio, nytillträdda medlemmar i Forum för Health Policy.

Deltagarna välkomnades av Kristina Olsson, Sverigechef för Cambio och Peter Graf, ordförande för Forum för Health Policy och VD Tiohundra. Därefter gavs tre korta presentationer av Anna Nergårdh, Emma Spak och Göran Stiernstedt. Dessa finns att ladda ner här:

Den nära vården, nu och i framtiden
Anna Nergårdh

Effektiv vård, nu och i framtiden
Göran Stiernstedt

SKLs roll i den nära vården
Emma Spak

Presentationerna följdes av middag och diskussion. Ulrika Winblad, forskare vid Uppsala Universitet och medlem i Forums forskarnätverk, gav en kort reflektion utifrån ett forskningsperspektiv och Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot (M) utifrån ett politikerperspektiv.

Moderator under kvällen var Catharina Barkman, projektledare i Forum för Health Policy.

__________

Deltagarlista

Särskilt inbjudna:
Anna Nergårdh, Regeringens utredare
Emma Spak, SKL
Göran Stiernstedt
Susanne Ljungkvist, SKL, ST-läkare
Camilla Waltersson Grönvall, Riksdagsledamot (M)

Från Forum för Health Policys forskarnätverk:
Ulrika Winblad, Uppsala Universitet
Isis Amer-Wåhlin, Karolinska Institutet
Clas Rehnberg, Karolinska Institutet
Birger Forsberg, Karolinska Institutet / Stockholms Läns Landsting
Monica Winge, Stockholms Universitet

Från Forum för Health Policys medlemmar:
Richard Grönevall, Carmona
Ulf Brändström, AstmaAllergi Förbundet
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Christine Cars Ingels, Riksförbundet Hjärtlung
Anders Morin, Svenskt Näringsliv
Karin Thalén, Stockholms Sjukhem
Rickard Carlhed, Cambio
Kristina Olsson, Cambio
Jenny Styren, Cambio
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, Tiohundra
Anne Carlsson, styrelseledamot Forum för Health Policy
Catharina Barkman, kansli Forum för Health Policy
Anna Forsberg, kansli Forum för Health Policy

Diskussion