Debattartikel av Forum för Health Policy i Dagens Medicin 20211208

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Trots en hög andel hälso- och sjukvårdskostnader av BNP, jämfört med andra OECD-länder, har Sverige återkommande problem i form av långa köer.

Den demografiska utvecklingen med en ökad försörjningsbörda kommer att leda till höjd efterfrågan på resurser inom vård och omsorg. Brist på allmänläkare gör att fler aktörer behövs för att bidra till hälsofrämjande och prevention.

En avgörande fråga är hur preventiva insatser och egenvården kan stärkas genom andra aktörer, såsom apoteken, för att bidra till en mer hållbar och hälsosam livsstil och därmed underlätta för invånare och avlasta hälso- och sjukvårdssystemet.

Kan en omvandling av apoteken avlasta hälso- och sjukvård? Vi tror det.

Catharina Barkman, project director Forum för Health Policy

Richard Grönevall, styrelseledamot Forum för Health Policy, ansvarig för affärsutveckling och partnerskap, Carmona AB

Livia Holm, styrelseledamot Forum för Health Policy, policychef på Kry

Magnus Lejelöv, styrelseledamot Forum för Health Policy, apotekare, sakkunnig policy på branschorganisationen Lif

Inger Ros, styrelseledamot Forum för Health Policy, ordförande för Riksförbundet Hjärt Lung

Läs hela artikeln här >>>

 

Forum för Health Policy deltog i Apoteket ABs idétävling och vann densamma. Nedan kan du läsa en intervju samt hela det inskickade bidraget:

Läs gärna intervjun med Catharina och Magnus i Svensk Farmaci >>>

Team Forum Framtidens Apotek final_211004