Långa väntetider på akuten leder till onödiga dödsfall

Långa väntetider på akuten leder till onödiga dödsfall

Vi har den senaste tiden kunnat följa hur National Health Service (NHS) i England är under enorm press (se t.ex. tidskriften Economist, Jan 12th 2023). NHS har stora utmaningar med långa väntetider, budgetunderskott, personalflykt och strejker. Vad leder detta kaos...
Technology always beats politics

Technology always beats politics

2019-02-01 även publicerad i Digital Hälsa 2019-02-04 I onsdags samlade Forum för Health Policy politiker, representanter för näringsliv, patienter och forskare till ett rundabordssamtal för att diskutera den viktiga frågan om effektivitet och kostnadsutvecklingen i...
Artikel: Sjukhusens förändringsprocess

Artikel: Sjukhusens förändringsprocess

Forums artikelserie, artikel nr 2 (2017), Richard B. Saltman & Nigel Edwards I Forum för Health Policys forskarnätverk ingår forskare inom olika discipliner såsom ehälsa/informatik, styrning/organisation, tjänstedesign, omsorg och ekonomi. Nätverket syftar till...
Artikel om eHälsa, artikel #1 2017

Artikel om eHälsa, artikel #1 2017

Forums artikelserie, artikel nr 1 (2017), Vivian Vimarlund Under hösten lanserade Forum för Health Policy ett nätverk av forskare inom olika discipliner såsom ehälsa/informatik, styrning/organisation, tjänstedesign, omsorg och ekonomi. Nätverket syftar till att ge...