Den 8 oktober bjöd Forum för Health Policy, i samarbete med Roche, in till en eftermiddag som innehöll spännande presentationer med rundabordssamtal och paneldebatt. Ett 70-tal personer deltog vid workshopen. I mindre grupper diskuterades  framtidens hälso- och sjukvård med inriktningen organisation, patient och teknik.

Se programmet och ladda ner presentationerna längre ned på denna sida.

Tid: Tisdagen den 8 oktober kl 14-17.30
Plats: Arvid Tydéns allé 7, Solna
Värd: Roche

Program

Klicka på länkarna för att komma till talarnas presentationer.
14.00-14.05 Välkomna 
Per Brinck, Roche

14.05-14.10 Inledningsord
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy

14.10-14.30 Framtidens organisation – Exempel Docrates Cancersjukhus
Ilpo Tolonen, CEO (presentationen sker på engelska)

14.30-14.45 Framtidens teknik – Exempel Cleveland Clinic
Ulf Hertin, SAS Institutet

14.45-15.00 Framtidens behandling – Psykisk Ohälsa
Ricardo Mūnoz, professor of Clinical Psychology, Palo Alto University, grundare av Institute for International Interventions for Health (via länk, presentationen sker på engelska.

15.00-15.10 Framtidens patient – Exempel – Hjälp till självhjälp
Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Region Jönköping

15.10-15.30 Fika och mingel

15.30-16.20 Rundabordssamtal med tre inriktningar:

  • organisation – Vilka är de största utmaningarna idag vad gäller prevention, behandling och rehabilitering utifrån ett patientperspektiv?
    Hur vill vi att framtidens hälso- och sjukvård ska se ut från ett patientperspektiv
  • patient  Vilka är de största utmaningarna idag för att bättre nyttja och utveckla teknik och metoder i framkant? 
  • teknik – Hur vill vi att framtidens hälso- och sjukvårdssystem ska se ut på
    verksamhetsnivå/organisation samt systemnivå.

IMG_7658 IMG_7664 IMG_7677 IMG_7669

Deltagarna fick också formulera förslag till policy rekommendationer.

En av deltagarna, Magnus Lejelöv MSD, gav sin syn på eftermiddagen:

”Workshoppande med stimulerande och diversa personer med ett driv att förändra svensk hälso- och sjukvård ger så galet många idéer. Vår grupp sammanfattade organisationsperspektivet med: Maktförskjutning, mkt händer med den nya tekniken som gör tid och rum mindre viktigt liksom dataanalys mer viktigt. Vi kommer att bygga framtidens vård på processens prestationer snarare än organisationen. Manetprincip snarare än statisk princip. Det svåra är inte datan utan hur man agerar på datan. Konstarten är att ha en generell kunskap om data som vi anpassar efter individens förutsättningar – här skiljer de framgångsrika ut sig”.

16.20-17.00 Diskussion i plenum

17.00-17.20 Panelen reflekterar
-Göran Stiernstedt
-Vivianne Macdisi (s)
-Daniel Forslund (l)

17.20-17.30 Sammanfattning och avslutning – Hur går vi vidare?
Anders Morin, vice ordförande Forum för Health Policy