E-hälsa i Australien – en vidsträckt utmaning!

E-hälsa i Australien – en vidsträckt utmaning!

Michel Silvestri på E-hälsomyndigheten har nyligen varit i Australien för att ta del av deras arbete med en nationell vision för e-hälsa. I dagens blogg till Forum för Health Policy konstaterar Michel att Australien har lyckats växla upp tempot gällande...
En perfekt patient eller en person med psykisk ohälsa?

En perfekt patient eller en person med psykisk ohälsa?

Forum för Health Policy har tidigare på olika sätt lyft ungas syn på vården. I dagens inlägg berättar Maja Carlsson, en ung patient med en kronisk sjukdom, om vikten av att inte endast behandla patienten utifrån vad proverna visar utan att se till hela individen. Inom...
Framtidens hälso- och sjukvård – Workshop 8/10-2019

Framtidens hälso- och sjukvård – Workshop 8/10-2019

 Det finns en rad kända utmaningar i hälso- och sjukvården, som långa köer, otillräcklig samordning mellan regioner och kommuner och bristande delaktighet från patienterna. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling där AI-baserade diagnosstöd har bättre...
Toward a world without (preventable) depression

Toward a world without (preventable) depression

Enligt OECD lider 350 miljoner människor av depression, vilket också är den vanligaste orsaken till självmord. I Forum för Health Policys tidigare publicerade policy brief presenteras rekommendationer för att möta samhällets stora utmaning med en ökande psykisk...