Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården. Vi är därför glada för denna veckas inlägg på gästbloggen, där ett spännande och konkret lösningsförslag presenteras av fyra mycket kunniga skribenter, bland annat Barbro Westerholm.
Trevlig läsning!

Barbro Westerholm

Göran Henriks

Anna Larsson

Anna Trinks

Gränsöverskridande jobbrotation – en lösning för kompetensförsörjningen

Barbro Westerholm, Göran Henriks, Anna Larsson, Anna Trinks

Kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvård och i offentliga organisationer utmanas. Våra sjukhus är komplexa samhällsbärande organisationer, byggda på flera olika logiker och strukturer på olika nivåer. De involverar en stor mängd olika aktörer med skiftande kompetens och perspektiv.

Att behålla, stödja, till tillvara på och vidareutveckla kompetens har för många organisationer blivit en central arbetsprocess och ett av de viktigaste strategiska målen för att kunna möta framtiden och förändringskraven. ”Flexibilitet” – förmåga att ställa om, är en annan egenskap som värderas högt. Allt fler organisationer arbetar systematiskt med sin kompetensförsörjning för att bli en ”attraktiv arbetsgivare” men saknar ibland modeller för hur de skall kunna lösa sin problematik.

Avgörande kan bli förmågan att ta tillvara de äldres ”årsrikas” erfarenhet och samhällsengagemang parat med unga människors behov av utveckling och stöd. Det handlar ofta om stödjande och utvecklande ledarskap och att ge utrymme för nytänkande, reflektioner, arbetsglädje och gemenskap. Det är i mötet med patienten och kunden i arbetslagets mikrosystem som det görs möjligt.

Vi menar att i organisationer med långsiktighet och hållbarhet som grundvärdering behövs kompetens med erfarenhet av systemtänkande och helhetssyn. Erfarenhet från tidigare utveckling blir då extra viktigt. På många ställen har fler och fler insett de årsrikas bidrag till organisationens och företagets värdegrund, utveckling av arbetssätt och stöd till yngre medarbetare. Begrepp som ”föredöme” och ”coachning” ses som allt viktigare för processerna i den lärande miljö som är så central i kompetensförsörjningen (varumärke, attrahera, rekrytera, behålla etc.).

Den lösningsmodell vi vill presentera består av en gränsöverskridande jobbrotation mellan organisationer och enheter. Rotationen görs mellan olika typer av organisationer inom ett verksamhetsområde, en värdekedja eller där olika branscher interagerar. Den kombineras med utvecklande ledarskap och utnyttjandet av de årsrikas erfarenhet i en coachande mentorroll och utgör grunden i det lokala värdskap som krävs för att skapa tillit och hållbara utbyten.

Modellen innebär att nyutexaminerade, eller andra, ges möjlighet att arbeta i olika organisationer inom till exempel värdesystemet för hälsa och livskvalitet (mellan innovation, regulatoriska krav, kommunikation och användning), eller inom värdekedjan som planerar och bygger för framtidens boende för årsrika (samhällsplanering, arkitektur, byggnation, tekniska lösningar etc.). Modellen är neutral och den välkomnar andra kompetensbyggande aktörer.  Nationella kvalitetsregister som t.ex. Senior Alert kan fungera som bra ställen att mötas, hämta kraft i data och inspireras att omvandla lärande till kunskap mellan varandra.

Vi är övertygade om att den beskrivna modellen bidrar till organisationers och branschers arbetsgivarattraktivitet och att det möter deras behov av lokal kompetensförstärkning inom områden som kräver en större förmåga till överblick än vad vi idag ser inom delar av olika organisationer.

Framgångsrika organisationer lägger resurser på innovation. Vi vill visa att fler organisationer kan göra det tillsammans genom att engagera årsrika och lägga mer kraft på möjligheterna i det nya.

Barbro Westerholm är läkare, forskare, ämbetsman och riksdagsledamot (L) och har en mängd betydelsefulla uppdrag på sin meritlista, bl.a. inom folkhälsovetenskapen. 

Göran Henriks är utvecklingsdirektör vid Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utvecklings- och förbättringsarbete.

Anna Larsson är konsult och driver tjänsten Rotationship.com, för personella rotationer mellan olika organisationer.

Anna Trinks är registerhållare vid Qulturum och blev nyligen utsedd till årets digitala ledare vid Jönköpingsgalan, för sitt arbete med kvalitetsregistret Senior Alert.