I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om vikten av förändrade arbetssätt och prioriteringar när patientflödet ökar och antalet vårdplatser minskar. Det är dags att ställa om!

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Krisen i akutsjukvården beror inte på för få vårdplatser

Maria Taranger

Jag har arbetat som läkare inom akutsjukvården i snart tjugofem år. De senaste åren har jag varit verksamhetschef men fortsatt gå bakjourer och husjourer. Jag är därför väl bekant med att gå stressiga pass på en överfull akutmottagning, att arbeta långa dagar på överbelagda vårdavdelningar och vara pressad chef när den slitna personalen larmat media och Arbetsmiljöverk.

Vintersäsongen är alltid tuffast. Det är då influensan och andra infektioner gör att många söker vård. Det är då medarbetarna själva blir sjuka eller VABar och då media rapporterar om kris i vården. De senaste åren har larmrapporterna duggat tätt; överbeläggningarna är fler och de som arbetar i vården säger ifrån tidigare och tydligare än förr.

En förändring är nödvändig men det oroar mig att den lösning som hela tiden lyfts är fler vårdplatser. Jag saknar analysen. Är verkligen en vårdplats på sjukhus den bästa lösningen när Svea 89 år får mer besvär av sin hjärtsvikt eller Arne 92 år har svårt att hålla balansen hemma i köket?

Förut var jag också övertygad om att vi behövde fler vårdplatser. Nu vet jag bättre och är glad att ha fått vara med om förändringen som skett hos oss. Det har inte varit en enkel process och den är långt ifrån klar.  Alla professioner har behövt ändra arbetssätt och syn på vad som ska prioriteras. Jämfört med läget år 2015 är förändringarna påtagliga:

  • antalet sökande till akuten har ökat med 20 % från 46 000 till 56 000
  • antalet vårdplatser har minskat med 20 % från 191 till 151.
  • ändå har beläggningsgraden i januari månad sjunkit från 114 % till 98 %

Jag tror att vi har klarat det ökade patientflödet trots färre vårdplatser genom att fokusera på fyra områden:
Förändrade arbetssätt på Akutmottagningen har minskat vistelsetiden med 30 % ner till 2 h och 10 min i median. De viktigaste orsakerna till denna förbättring är att de mest erfarna läkarna träffar de minst sjuka patienterna för att snabbt kunna bestämma om de skall läggas in eller inte samt att vi nu har en Närakut vi samarbetar intensivt med. Kortare ledtider på akuten ger direkt färre inläggningar.
Förändrade arbetssätt på vårdavdelningarna – där man fokuserar på att snabbt göra en vårdplan tillsammans med patienten och direkt sätta ett preliminärt hemgångsdatum – minskar vårdtiden och inte minst återinläggningarna.
Mobila team gör att vi vågar skicka hem sköra äldre tidigare både från avdelningarna och akuten samt minskar behovet av återinläggning. Sedan i fjol samarbetar vi med ambulansen som skall ringa det mobila teamet innan de transporterar in en skör äldre. Det visar sig att vi i 80 % av fallen kan ge vård på plats, i 15 % ordnar vi en direktinläggning på avdelning och i endast 5 % behöver den sköra äldre åka med ambulansen till akuten.
Bättre samarbete med kommunen och effekten av den nya lagen om utskrivningsklara patienter. De får numera komma hem från sjukhuset redan efter någon dag, istället för som tidigare fem – sex dygn.

De sköra äldre kan få mycket bättre vård utanför sjukhuset. Det kommer inte att vara möjligt att hitta bemanning till fler vårdplatser. Det är dags att ställa om!


 Maria Taranger
Överläkare och verksamhetschef
Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset