Forum vill stimulera till en vetenskapligt baserad kunskapsbildning kring viktiga strategiska frågor inom hälsa, vård och omsorg. Vår trovärdighet och genomslagskraft är därmed beroende av en nära koppling till forskningen. Idag lanserar vi Forums forskarnätverk och vi är mycket glada över att så välrenommerade forskare från olika discipliner vill ingå i nätverket. Läs mer om vilka forskarna är här.

Redan nu pågår forskningssamarbeten med Uppsala Universitet och med tio100 i Norrtälje. Genom nätverket kommer vi nu att inleda fler intressanta samarbeten och även få stöd och koppling till aktuell forskning i de kunskapssammanställningar som Forum ger ut med jämna mellanrum.

– Jag tycker att Forum utgör en viktig och välbehövlig arena för diskussion och spridning av policyorienterade forskningsresultat inom hälso- och sjukvård. Jag ser fram emot en nära dialog med Forum och är glad över att ingå i nätverket.
Henrik Jordahl, Institutet för Näringslivsforskning/Uppsala Universitet

– Forum för Health Policy ger tillfälle att utbyta kunskaper inom health policy-området och vidga perspektivet genom dialog med aktörer utanför den akademiska sfären. Detta hjälper oss forskare att ställa skarpa forskningsfrågor och att tolka våra resultat. Forskarnätverket kommer dessutom att möjliggöra ett tvärvetenskapligt kunskapsutbyte vilket jag ser mycket fram emot. 
Ulrika Winblad, Uppsala universitet