På årsstämman den 16 juni valdes en ny styrelse. Vi tackade av Björn Arvidsson för sitt stora engagemang i styrelsen – och välkomnade samtidigt Magnus Lejelöv som ny ledamot. Ytterligare sex ledamöter fick förnyat förtroende. Här kan du läsa mer om vår stämma.

För att lära känna den nya styrelsen lite bättre har vi frågat dem varför de är engagerade i Forum för Health Policy och vad som är deras hjärtefråga.