Värdet av digital teknik i den svenska vården

Sammanfattning: En hållbar kostnadsutveckling i sikte Digitala tekniker, som redan nu finns tillgängliga, har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Sverige. Digitala lösningar och de nya arbetssätt som de möjliggör kan ge patienter ett större inflytande över sin egen hälsa och vård. Samtidigt kan de bidra till att göra vården mer tillgänglig och den medicinska kvaliteten högre. En viktig konsekvens av allt detta är att det senaste decenniets utveckling, där kostnaderna för hälso- och sjukvården växer snabbare än BNP, kan bromsas. Ett systematiskt användande av digital teknik i vården kan medföra många fördelar: ƒ

  • Enskilda individer kan få nya verktyg för att engagera sig i och sköta sin hälsa eller hjälpa till i vården av en nära anhörig. Mer fokus kan läggas på förebyggande insatser och mer av vården kan ges på distans i hemmet. Sjukhus och vårdcentraler kan avlastas samtidigt som nya kanaler för kontakt med vården, exempelvis via mejl eller video, kan innebära att den sammantagna tillgängligheten ökar.
  • Med förbättrad tillgång till relevant patientinformation för olika vårdgivare blir det möjligt att effektivisera vårdprocesser, att undvika felbehandlingar och att korta vårdtider. ƒ
  • Förutsättningar skapas för betydande medicinska framsteg när avancerade analysverktyg, som kan hjälpa läkare att ställa diagnos och att individanpassa vårdprogram, kan tas i bruk.

Allt detta gör det möjligt att uppnå en hållbar kostnadsutveckling med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet för den svenska hälso- och sjukvården. Genom en systematisk tillämpning av digitala tekniker inom 14 områden kan vårdenhetskostnaden minskas med upp till 25 procent över en tioårsperiod. För 2025, det sista året i den period vi har studerat, motsvarar det en bruttobesparing på 180 miljarder kronor jämfört med en oförändrad kostnadsutveckling.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR: Digitizing-healthcare-in-Sweden