Forum för Health Policy gör nedslag i omställningen till Nära vård. Först ut är Finspång som i veckans blogg ger en inblick i hur de, genom samverkan, har skapat övergångar mellan olika vårdnivåer och patienter och närstående. Magnus Oweling, Primärvårdområdeschef, Region Östergötland, beskriver arbetet för att stärka den nära vården.

 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

När Nära Vård blev framgång i Finspång

Magnus Oweling

Finspång år en kommun i norra Östergötland med stark industriell prägel, från Louis de Geer på 1600-talet till dagens världsledande industrier inom gasturbinteknik och valsad aluminium. Sjukvården i Finspång har stolta anor. Redan 1880 invigdes det landstingsdrivna lasarettet. Precis som på många andra mindre orter kämpade invånarna för att behålla sitt lasarett under flera decennier. I slutet av 80 talet flyttade vårdcentralen in i lasarettsbyggnaden och man bildade en gemensam organisation med gemensam ledning, Hälso- och sjukvården i Finspång, HSiF,  från 2002 Närsjukvården i Finspång, NiF.

I samband med Ädelreformen  i början av 90 talet började Finspångs kommun och HSiF/NIF arbeta tillsammans med olika avtal. Samarbetet fördjupades i början av 2000 talet när lasarettet slutade vara ett akutsjukhus. Finspångs kommun hade vid denna tid stora kostnader för utskrivningsklara patienter.

I den övergripande överenskommelsen som vi då gjorde fanns några hörnpelare.

 • Finspångs kommun skulle starta korttidsplatser på lasarettsområdet och ta hem alla utskrivningsklara patienter snarast och NiF skulle inte debitera för utskrivningsklara
 • En gemensam nattorganisation där kommunens och NIFs sjuksköterskor nattetid slogs ihop till en istället för fyra. Sjuksköterskorna är anställda på NIF men sköter sedan dess även kommunens sjuksköterskeuppgifter nattetid.
 • Kommunens hemtjänstområden blev den geografiska indelningen för NiFs distriktsköterskors hemsjukvårdsarbete och distriktsläkarnas listningsområden. Delar av detta finns kvar även efter hemsjukvårdsreformen 2014.

Vid hemsjukvårdreformen kom vi överens om att NiFs distriktsköterskor i Rejmyre även i fortsättningen skulle sköta både den kommunala hemsjukvården och DSM med BVC. Idag har vi också avtalat att kommunsjuksköterskor med olika specialistprofiler arbetar del av tid på NiFs mottagningar.

Mycket av den nära samverkan vi har byggt i Finspång bygger på nära, långvariga relationer, kontinuitet på nyckelpositioner och tillit till varandra. För att detta ska hålla över tid krävs att man möts regelbundet på alla nivåer.

Finspångs vårdcentrum

För drygt 10 år sedan visade det sig att det gamla lasarettet från 60 talet var i så dåligt skick att det var bäst att bygga en ny modern vårdbyggnad. Efter många års planering och drygt tre års byggnation kunde vi flytta in i början av december 2020. Här har vi nu samlat kommunens korttidsplatser, regionens närvårdsplatser samt regionen nya intensivrehabplatser. Totalt 38 vårdplatser i enkelrum.

 • Vi har länets näst största VC med drygt 21 000 listade med egen jourcentral.
 • Vi har eget lab med BMA anställda.
 • Vi har rehab med verksamhet på primärvårds- och specialistnivå.
 • Vi har egna mottagningar inom barnmedicin, endokrin- hjärt- stroke- och demenssjukvård.
 • Kvinnokliniken och psykiatriska kliniken har mottagningar i huset.

I vårt mottagningshotell har vi förutom våra egna specialistmottagningar idag även verksamhet från klinisk fysiologi och flyktingmedicin. Vi har stort hopp om att vi inom snar framtid ska kunna få hit fler verksamheter.

Resultat

Genom åren har vi kunnat visa att denna nära samverkan har lett till:

 • färre vårddagar på akutsjukhusen
 • färre besök för våra invånare på akuten
 • länets mest nöjda patienter inom somatisk slutenvård

Vår bedömning är att vår samverkan har lett till att våra patienter och invånare

 • i högre grad upplever sömlösa övergångar mellan olika vårdnivåer än i traditionell vård
 • i hög grad känner förtroende för vården vi bedriver här i Finspång

Framtiden

Corona har förutom elände skapat en längtan efter att ta oss till samverkan 2.0. Inom någon vecka kommer vi att träffas här i Finspång för att förutsättningslöst diskutera hur vi kan fördjupa vår samverkan lokalt . Vi inspireras av er andra och vi har stora förutsättningar här i Finspång med en lagom stor kommun, nybyggt Vårdcentrum, en vårdcentral och närvårdsanpassad specialistverksamhet.

image001

Magnus Oweling, Primärvårdområdeschef Öster, Primärvårdscentrum, Programansvarig Nära Vård, Region Östergötland