Många patienter vittnar om hur de har slussats runt i vården, tvingats upprepa sina sjukdomshistorier och ta samma laboratorietester flera gånger. Patienter upplever sig vara budbärare som tvingas upprepa berättelsen om sina symptom och behandlingshistorik otaliga gånger till olika vårdgivare. Felaktiga eller bristfälliga remisser förlänger inte bara ledtiderna för patienterna, utan de kan också innebära att patienter utsätts för medicinska risker då diagnossättningen fördröjs och behandlingen blir försenad.

Hur fungerar egentligen vårdflöden?
Det är en ofta bortglömd fråga trots att smidigavårdflöden kan vara avgörande för ett effektivt resursutnyttjande och framför allt god omvårdnad av patienterna.

Den här rapporten är skriven av Fil.dr. Marianne Hanning, Uppsala universitet och Catharina Barkman, kanslichef på Forum för Health Policy med förhoppning om att rapporten kan driva på utveckling och innovation för smidigare vårdflöden till gagn för både patienter och personal i vård och omsorg.

Rapporten presenteras i Almedalen den 4 juli kl 13:30, Strand hotel >>>

Läs hela rapporten här >>>