Report: Digital triage: a paradigm shift

Report: Digital triage: a paradigm shift

Several studies show great opportunities for quality improvements and efficiency gains with the help of digitization and the use of health data. Digital solutions and tools, when used correctly, are a way to cope with today’s and future challenges in healthcare....
Rapport: Onödig administration

Rapport: Onödig administration

Många studier visar att personal i vården använder en stor del av sin tid till administration. Ofta uttrycks kritik att den dessutom är både tungrodd och onödig. Under pandemin märktes att det går att dra ner på den onödiga administrationen. Läkare vittnar om att de...
Rapport: Prevention – Hur ska vi klara framtidens vård?

Rapport: Prevention – Hur ska vi klara framtidens vård?

Forum för Health Policy publicerar idag rapporten: Prevention – hur ska vi ska klara framtidens vård? Prevention handlar om hälsofrämjande åtgärder, att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras....