Rapport: Framtidens vård – inför valet 2022

Rapport: Framtidens vård – inför valet 2022

Forum för Health Policy har publicerat ett antal policyrapporter och artiklar med rekommendationer och förslag för ett förbättrat hälso- och sjukvårdssystem. De, tillsammans med resultat från en av höstens workshopar, ligger till grund för denna policy brief:...
Rapport ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”

Rapport ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”

Rapport, ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”, texten bygger på en rad rapporter, genomförda workshops och rundabordssamtal. Se särskilt de policyrekommendationer som finns till rapporten. Sammanfattning rapport ”Vård och omsorg av äldre under pandemin”...
Mer digital vård kan spara miljarder

Mer digital vård kan spara miljarder

Värdet av digital teknik i den svenska vården Sammanfattning: En hållbar kostnadsutveckling i sikte Digitala tekniker, som redan nu finns tillgängliga, har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Sverige. Digitala lösningar och de nya arbetssätt som de...