I veckans blogg beskriver en av Forum för Health Policys medlemmar, Astma- och allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr, hur man i Finland genomfört en nationell satsning på riktlinjer för allergivården, utbildning av vårdpersonal och ökad kunskap hos allmänheten – med goda resultat som följd. Hur ser det ut i Sverige?

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Om Finland kan – så kan vi!

Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och Allergiförbundet

Det händer mycket på allergiområdet just nu. I våras uppmanade socialutskottet regeringen att göra något åt den eftersatta allergivården och precis innan valet gav regeringen uppdraget till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. Nu gäller det att säkerställa att det kommer ut något bra av det där. Resultatet ska redovisas först i september nästa år.

För inte duger det med ett 70-tal specialister, när vi har 3 miljoner svenskar som har astma eller allergi? Inte duger det väl att vi fortfarande saknar nationella riktlinjer för en av våra vanligaste folksjukdomar? Att var fjärde familj med matallergiska barn aldrig vågar gå på restaurang av rädsla för en allergisk chock, eller att bara pollenallergi kostar samhället 14 miljarder kronor varje år i sjukfrånvaro och nedsatt arbetsförmåga? Och inte duger det väl att det är postadressen som avgör om man får den bästa behandlingen?

Nej, det duger inte.

I Finland gjorde man en nationell satsning på riktlinjer för allergivården, utbildning av vårdpersonal och ökad kunskap hos allmänheten. De lyckades bryta utvecklingen av bristande allergivård och ökande allergier. Genom politisk vilja och gemensamma krafttag lyckades de vända trenden. Det kan vi också göra.

Finland lyftes som det goda exemplet när jag nyligen var i Bryssel och deltog i ett seminarium, anordnat av Europaparlamentets nätverk för Allergi och Astma. Finland var bäst, men ändå inte det enda landet som gjorde positiva avtryck i sammanhanget. Sverige var dock inte ett av de länder som lyftes. Och det är tråkigt. För vi kan bättre än så.

Det är dags att Sverige följer i Finlands fotspår. Det är dags att vi inrättar ett svenskt allergiprogram. Det behövs nationella riktlinjer för allergi, ett kunskapslyft hos vården och ett sammantaget ansvar för att utbilda fler allergologer.

Så kan vi förebygga att onödigt många utvecklar en allergi och att de som drabbas får den vård de verkligen behöver. Så minskar vi onödigt höga kostnader för samhället och så minskar vi lidandet för tre miljoner svenskar.

Du kan läsa mer om Astma- och Allergiförbundets arbete här >>>