Juryns motivering:

Astma/Kol-teamet på Capio Orust har genom stöd och utbildning skapat trygghet hos patienter med kroniska sjukdomar. De har använt digitala verktyg på ett naturligt sätt för uppföljning och återkoppling och spridit ny kunskap till patienter, kollegor och andra institutioner. Teamet vinner årets patientpris för att de genom kontinuitet, lyhördhet och helhetssyn behandlar hela människan.

Johan Ellegård, Eva Liljequist, Gunnar Mattsson, Berth Kullholm, Claudia Färnström, Maria Grentzelius, Mohamed Hashi, Christina Magnusson, Robert Häger, Helena Conning
I mitten: Berit Strandberg Mattson

Årets vinnare av Forum för Health Policys Patientpris 2022 är:

Astma/Kol-teamet Capio Orust

Nominerad av Berit Strandberg Mattsson, patient

Forum för Health Policy har utsett årets vinnare med motiveringen:

Astma/Kol-teamet på Capio Orust har genom stöd och utbildning skapat trygghet hos patienter med kroniska sjukdomar. De har använt digitala verktyg på ett naturligt sätt för uppföljning och återkoppling och spridit ny kunskap till patienter, kollegor och andra institutioner. Teamet vinner årets patientpris för att de genom kontinuitet, lyhördhet och helhetssyn behandlar hela människan.

Årets vinnare är verkligen ett exempel på hur viktigt det är att se hela människan och att använda allas kompetens i teamet för att förmedla kunskap och skapa trygghet. Vi hoppas att priset ska inspirera och uppmuntra alla som gör ett fint arbete tillsammans, säger Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy.

Jag känner mig mycket nöjd med den omtanke och hjälp teamet visar mig och min make. En omtanke som inte begränsar sig till mina lungproblem, astma och kol, som jag haft sedan jag var barn, utan till hela mig och min livssituation tillsammans med min man. Det är en stor trygghet för oss att ha denna kontakt och att den sker med kontinuitet och ett helhetsperspektiv där också mina rädslor tas på allvar, säger Berit Strandberg Mattsson, patient som nominerat Astma/Kol-teamet, Capio Orust.

Film om årets Patientprisvinnare:

Podd med årets patientprisvinnare:

Här kan du läsa mer om Patientpriset: https://healthpolicy.se/patientpriset/

Om du har frågor om Patientpriset kontakta:
Helena Conning 0706-936674, helena@careofconning.se