Regeringen har genom nationella samordnaren Jenni Nordborg tagit fram en nationell life science-strategi. Forum för Health Policy bjöd in medlemmar och forskare till ett rundabordssamtal den 28 januari för att diskutera strategin.

Jenni inledde med att poängtera betydelsen av life science i syfte att förbättra hälsa och livskvalitet och säkerställa ekonomiskt välstånd. I strategin finns 30 stycken tydliga målsättningar inkluderade och Jenni redogjorde för de åtta prioriterade områdena kopplat till målsättningarna:

1. Strukturer för samverkan
2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation
3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling
4. Integrering av forskning
5. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa
6. Forskning och infrastruktur
7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande
8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft (kontinuerlig omvärldsbevakning

TEST

Helene Hellemark Knutsson (s), Marie Ohrlander och Lotta Håkansson kommenterade därefter strategin och efterföljande diskussioner skapade stort engagemang och intressanta diskussioner fördes kring vikten av initiativ och engagemang gällande implementeringen av strategin, fokus på prevention och precision samt en oro för sjukvårdens utmaningar.

Ta gärna del av Forums tidigare kommentarer kring strategin.

Tack till alla medverkande för stimulerande och givande samtal, samt tack till Reumatikerförbundet som upplät sina lokaler för kvällen!
Tid: Tisdag 28 januari 2020 kl. 18.00–20.30
Plats: Reumatikerförbundet, Hälsingegatan 43, Stockholm

Deltagare
Särskilt inbjudna:
Anna Baron, Baron Communications
Jenni Nordborg, regeringens nationella samordnare
Helene Hellemark Knutsson (S), Riksdagen

Forum för Health Policy
Peter Graf, ordförande
Anders Morin, vice ordförande
Catharina Barkman, kansli
Mari Månsson, kansli
Björn Arvidsson, styrelseledamot
Anne Carlsson, styrelseledamot
Livia Holm, styrelseledamot
Inger Ros, styrelseledamot

Medlemmar och forskare
Mårten Blix, IFN
Mats Eriksson, Reformklubben
Carl-Johan Glans, Takeda
Richard Grönewall, Carmona
Cecilia Karlsson, DigitalWell Arena
Marie Ohrlander, MSD
Karin Thalén, Stockholms sjukhem
Nasim Farrokhnia, KRY, Forums forskarnätverk
Ulrika Winblad, Uppsala Universitet, Forums forskarnätverk

Värd
Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet

Presentation
En nationell strategi för life science – Jenni Nordborg