Kraftsamling för ett hälsofrämjande samhälle

I-M Wieselgren
2020-01-31 Forum har återkommande uppmärksammat behovet av initiativ och verkstad för att förbättra hälsan i Sverige, bland annat i debattartikel i SvD och policy brief. I dagens blogginlägg skriver Ing-Marie Wieselgren om ökningar av psykiska besvär och psykiatriska tillstånd och sjukdomar bland både barn och unga, vuxna och äldre. Hur kan vi tillsammans agera för att göra hälsofrämjande samhällsförändringar? Som vanligt står […]
Läs mer

Förbättra hälsa och vård snabbare

Johan Thor
2020-01-24 I dagens blogg för Forum belyser Johan Thor värdet av att kunna testa lovande nya metoder integrerat i rutinsjukvården på ett sätt som uppfyller alla krav på god forskning. Detta arbetssätt är redan möjligt där det finns välfungerande kvalitetsregister och här finns en enorm potential att förbättra hälsa och vård, snabbare och till lägre kostnad! Som vanligt […]
Läs mer

Sverige behöver life science – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft

Jenni Nordborg
2020-01-17 Den 28 januari arrangerar Forum för Health Policy ett rundabordssamtal där Jenni Nordborg deltar och presenterar En nationell strategi för Life Science. I dagens blogg för Forum skriver Jenni om strategin och dess syfte att långsiktigt stärka Sverige som life science nation. För det behövs en tydlig riktning som sektorns aktörer gemensamt kan samlas kring – samverkan och samordning […]
Läs mer

Europe, quo vadis?

Marcel Floor
2020-01-10 Europa, vart är du på väg? Den frågan ställer sig Marcel Floor i dagens blogg för Forum och syftar på Europeiska kommissionens viktiga, men ganska okända, arbete gällande överföringsformat av elektroniska patientjournaler. Marcel poängterar vikten av att medlemsländerna engagerar sig i debatten och arbetet i syfte att stärka förutsättningarna för fri rörlighet för vård inom […]
Läs mer