Kraftsamling för ett hälsofrämjande samhälle

Kraftsamling för ett hälsofrämjande samhälle

Forum har återkommande uppmärksammat behovet av initiativ och verkstad för att förbättra hälsan i Sverige, bland annat i debattartikel i SvD och policy brief. I dagens blogginlägg skriver Ing-Marie Wieselgren om ökningar av psykiska besvär och psykiatriska tillstånd...
Rundabordssamtal: En nationell strategi för life science

Rundabordssamtal: En nationell strategi för life science

Regeringen har genom nationella samordnaren Jenni Nordborg tagit fram en nationell life science-strategi. Forum för Health Policy bjöd in medlemmar och forskare till ett rundabordssamtal den 28 januari för att diskutera strategin. Jenni inledde med att poängtera...
Förbättra hälsa och vård snabbare

Förbättra hälsa och vård snabbare

I dagens blogg för Forum belyser Johan Thor värdet av att kunna testa lovande nya metoder integrerat i rutinsjukvården på ett sätt som uppfyller alla krav på god forskning. Detta arbetssätt är redan möjligt där det finns välfungerande kvalitetsregister och här finns...
Europe, quo vadis?

Europe, quo vadis?

Europa, vart är du på väg? Den frågan ställer sig Marcel Floor i dagens blogg för Forum och syftar på Europeiska kommissionens viktiga, men ganska okända, arbete gällande överföringsformat av elektroniska patientjournaler. Marcel poängterar vikten av att...