Karin Thalén är sjukhusdirektör på Stockholms sjukhem. I veckans blogg skriver hon om vikten av att ta tillvara den skjuts framåt som coronapandemin gett digitaliseringen och innovationstakten i sjukvården och äldreomsorgen. Hon poängterar dock att det inte får bli på bekostnad av personcentreringen utan att det ska stärka en tillitsbaserad sjukvård och omsorg som har mer tid att möta människorna den är till för. Om du blir nyfiken på att veta mer så är Karin Thalén en av talarna på Forum för Health Policys webinar den 3 november. Anmäl dig här >>> 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Villa inte bort er bakom skärmar och plattor – Kom ihåg att det är människor vi vårdar!

Karin Thalén

Sjuksköterskans och barnmorskans år 2020.
Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskornas år för att uppmärksamma världen att utan dessa yrkesgrupper skulle ingen hälso- och sjukvård fungera.

Som sjuksköterska bestämde jag mig för att vara ute i alla verksamheter och följa våra sjuksköterskor under året. Jag hann med några avdelningar inom geriatriken innan pandemin slog till. Det jag hann se var att sjuksköterskorna administrerar, planerar, dokumenterar och försöker få all logistik att fungera för patienterna under vårdtiden men också inför utskrivning. Idag kan vi behandla sjukdomar och operera och rehabilitera långt upp i åren men vi har allt mindre tid för den mänskliga kontakten. Studier visar att bara en tredjedel av sjuksköterskans tid går till direkt patientarbete. Tekniken ger oss stora möjligheter men vi får inte göra vården inhuman.

Digitala tjänster i sjukvården och omsorgen
Vi genomför två digitala projekt på Stockholms Sjukhem och det ena är digital hemsjukvård inom ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) och det andra är sjuksköterskejournalen i läsplatta. Inom ASIH monitorerar vi ett 30-tal patienter som vårdas hemma. De kan med sensorer skicka in värden som blodtryck, syrgasmättnad och vikt direkt till datorn, de kan chatta med personalen och ha videomöten. När ett fysiskt besök inte behövs hos patienten är det ett mycket uppskattat sätt att bedriva vården. Inte minst under coronapandemin då patienterna var rädda för att bli smittade.

Det andra projektet handlar om att alla sjuksköterskor ska få journalen i läsplattor och kunna göra
t ex inskrivningen bedside tillsammans med patienten. Det gör patienten mer delaktig samtidigt som sjuksköterskan får mer tid med patienten och inte behöver dubbelarbeta. Först på papper hos patienten och sedan vid datorn. Coronapandemin gjorde att vi fick fart på våra projekt och var tvungna att jobba mer digitalt. Låt oss nu ta vara på den kraft och förmåga och göra det med människan i fokus, dvs personcentrerat!

Sjukvården och omsorgen efter corona
Vi har varit med och bidragit till Forum för Health Policys rapport som publicerades i augusti. Den innehåller sju policyråd där jag tycker att några är särskilt viktiga. Vi behöver en bättre samordning mellan vårdens och omsorgens aktörer. Idag är det svårt att navigera sig igenom vårt sjukvårdssystem som patient och närstående. Ett exempel är kostnader för provtagning som görs i onödan därför att journalsystem inte pratar med varandra. Ett annat är den gammaldags hanteringen av kallelsesystem och remittering som sjukvården använder. Du kan göra bankärenden och boka resor med ditt bankID, följa ett pakets resa fram till din dörr men du kan inte följa en remiss i sjukvården. Vi kommer trots den digitala utvecklingen att behöva händer och fötter i vården och omsorgen. Minska de orimliga krav som finns vad gäller administration och redovisning. Låt oss skapa en mer tillitsbaserad sjukvård och omsorg och mer tid för patienterna.

Lita på att vi kan ge god vård och omsorg med mindre administration och krav på kontroll och redovisning. Ska vi vara attraktiva för morgondagens medarbetare behöver vi modernisera vårt sjukvårdssystem och ta vara på de möjligheter som ges och inte ge efter för tröghet, rigiditet och gamla maktstrukturer. Ge mer makt till patienten och låt patienten navigera med den nya tekniken. Då blir det personcentrerad vård på riktigt. Den hierarkiska struktur vi har i sjukvården kräver ett modigt ledarskap som vågar utmana och förändra.

_Karin_smal

Karin Thalén är sjukhusdirektör på Stockholms sjukhem. Hon är sjuksköterska i grunden och har tidigare haft uppdrag som VD för HSB Omsorg, förvaltningschef för TioHundra i Norrtälje, sjukhuschef för Lasarettet i Enköping, verksamhetschef för Geriatrikcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt utredare i Landstinget i Uppsala län. Karin Thalén sitter i styrelsen för Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

Rapporten Sjukvården efter corona_dig

Vill du lyssna till Karin Thalén på Forum för Health Policys webinar den 3 november?
Anmäl dig här >>>