Vinnare 2023

Catharina Barkman, Inger Ros, Forum för Health Policy, Sven Jonsson, patient,
Katayun Rosell, Eva Moberg, Maria Gunnarsdottir, Jondi Jonsson-Lecapre Stockholm Spine Center

Forum för Health Policys Patientpris 2023 tilldelas: Sven Jonsson, patient, och Rehabteamet Capio Spine Center Stockholm

Motivering

Rehabteamet på Capio Spine Center Stockholm visar att de genom hela patientens resa har haft en hög nivå av personcentrering där patientens behov och förmåga har stått i centrum. Teamet har följt upp arbetet, haft en tydlig gemensam rehab-plan samt utnyttjat digitala resurser för att förenkla för patienten.

– Forum för Health Policy delar ut, för tredje året i rad, Patientpriset. Vi är glada för all den uppmärksamhet som priset får och all den glädje det skapar i verksamheterna som får det. Jag vill citera årets Patientprisvinnare Sven Jonsson som skrev: ”Patientpriset är ett oerhört viktigt stimulansmedel, som lyfter fram de personer som trots dagens utmaningar, ändå gör underverk för patienter, för anhöriga och för samhället i stort genom sin vårdinsats.” – det är bara att hålla med, stort grattis till årets vinnare, säger Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy.

Varför valde du att nominera Capio Spine Center Stockholm?
– Jag har verkligen upplevt en fullständig närvaro av teamet vid varje tillfälle. Att man hela tiden stämmer av mitt läge, min smärta, min trötthet och min möjlighet att förbättras. De både ser och hör mig, även det jag inte själv säger, berättar Sven Jonsson, patient.

Capio Spine Center Stockholm Rehab, som vinner årets patientpris, tar emot patienter med långvarig smärta. De arbetar i multimodala team med läkare, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, smärtsjuksköterska, kurator och arbetsterapeuter.
– Vi känner oss otroligt hedrade och glada över att få både nomineringen och priset! Det känns som den yttersta bekräftelsen på att vi gör rätt saker och att vi verkligen lyckats med det som är vårt mål – att sätta patienten i centrum i alla delar av behandlingen. Bakom våra fina kvalitetssiffror ligger ett stort mått av engagemang och arbete från både patienter och personal, säger Katayun Rosell, Leg. hälso- och sjukvårdskurator Stockholm Spine Center.

_____

Hedersomnämnande 2023

Catharina Barkman, Forum för Health Policy tillsammans med teamet på Rehabhotellet och
i mitten Angelica Selander, patient och Maria Malmberg, Rehabhotellet.

Juryn beslutade också, för första gången, att ge ett hedersomnämnande till en patient och en verksamhet vars berättelse berörde juryn särskilt. Hedersomnämnandet tilldelas Rehabhotellet. Patienten Angelica Selander skrev i sin nominering:

”Till skillnad från den onkologiska vården, som tyvärr fastnat i ett förhållningssätt i bemötandet mot mig att jag inte var botbar, att jag ”skulle förstå att jag skulle dö”, så hade ASIH ett livsbejakande sätt mot mig hur sjuk jag än var. De behandlade mig med den positiva synen att jag var levande och frisk. De försökte aldrig begå våld på min livsvilja. Utöver detta så har de en kvalitativ vård och inget är omöjligt när man frågar om olika saker.”

Kontakt vid frågor:

Helena Conning, Forum för Health Policy 0706-936674 helena.conning@healthpolicy.se

Mer information om Patientpriset hittar du här >>>