Ett forum för dialog

FullSizeRender
Forum är en plattform för möten mellan olika aktörer – forskare, beslutsfattare, patientrepresentanter, företag m.fl.
Läs mer

Dags att gå från ord till handling

Karlsson_Hans_SKL_02_Foto_Thomas_Carlgren
Den 13 februari håller vi årets första workshop på temat Sammanhållen Vård och Omsorg, en av de stora utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård. Hans Karlsson är chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Denna vecka gästbloggar han om vad som behövs för att vi ska röra oss i rätt riktning. […]
Läs mer

Värdebaserad vård – för patientens skull!

jorgen_nordenstrom_low
Denna vecka gästbloggar Jörgen Nordenström, emeritus professor och tidigare överläkare på Karolinska universitetssjukhuset om det högaktuella och omdebatterade begreppet värdebaserad vård. Jörgen Nordenström har ett mångårigt, aktivt intresse för organisationsförändringar och 2014 gav han ut boken Värdebaserad Vård. Den visar på evidens, processtänkande och väl utformade ersättningssystem som ska öka vårdens kvalitet, öka de anställdas inflytande och dessutom minska kostnaderna.  Trevlig läsning! […]
Läs mer

Studie om vårdnätverk

health-data-exchange-500x500
Ulrika Winblad är en av forskarna som ingår i Forums forskarnätverk. Idag publiceras en studie med henne som huvudförfattare i tidskriften Health Affairs. Studien rör en relativt ny organisationsform i det amerikanska sjukvårdsystemet, Accountable Care Organizations (ACO), som bland annat är tänkt att förbättra koordinationen i sjukvården genom att flera vårdgivare går samman i nätverk och […]
Läs mer

Artikel om eHälsa

shutterstock_451442275
Forums artikelserie, artikel nr 1 (2017), Vivian Vimarlund Under hösten lanserade Forum för Health Policy ett nätverk av forskare inom olika discipliner såsom ehälsa/informatik, styrning/organisation, tjänstedesign, omsorg och ekonomi. Nätverket syftar till att ge forskarna möjlighet att sprida sin forskning till Forums kontaktnät. Samtidigt bidrar nätverket till att tillgängliggöra forskning och fakta, som utgör basen i alla Forums aktiviteter. […]
Läs mer