Forums artikelserie, artikel nr 1 (2017), Vivian Vimarlund

Under hösten lanserade Forum för Health Policy ett nätverk av forskare inom olika discipliner såsom ehälsa/informatik, styrning/organisation, tjänstedesign, omsorg och ekonomi. Nätverket syftar till att ge forskarna möjlighet att sprida sin forskning till Forums kontaktnät. Samtidigt bidrar nätverket till att tillgängliggöra forskning och fakta, som utgör basen i alla Forums aktiviteter.

Som en del i samarbetet med forskarna lanserar vi nu en artikelserie, som ger forskarna möjlighet att beskriva den forskning de bedriver. Först ut är Vivian Vimarlund med en artikel som knyter an till ett av Forums fokusområden – digitalisering. Vimarlund är professor i informatik vid Jönköpings universitet och chef för CenITIS – Center for Information and Information Systems vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vimarlund har sedan 1989 forskat inom området informatik med särskilt fokus på frågor som rör metoder och modeller för att utvärdera effekten av genomförandet och användningen av IT-baserade innovationer inom hälso- och sjukvården, eHälsotjänster, marknad, innovationspolitik mm.

I denna artikel diskuterar Vimarlund varför implementeringen av nya ehälsoinnovationer går så långsamt och vad som behövs för att få till snabbare förändring.

Forskaren ansvarar själv för innehåll, resultat och kvalitetssäkring.

Ladda ner artikeln här:

Trevlig läsning!