Vad är användbar evidens?

HennaUlrica
Evidens och beprövad erfarenhet är nyckelord i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Men vad innebär evidens och hur användbar är evidens i vårdens vardag? Om detta skriver Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson i veckans blogg. Trevlig läsning! Vad är användbar evidens? Ulrica von Thiele Schwarz & Henna Hasson Att en patient ska få […]
Läs mer

Vården av patienter med KOL stimulerar till nytänkande

AndersUllman
En stor utmaning för svensk sjukvård är hur vi organiserar vården för de multisjuka äldre med en personcentrerad utgångspunkt. På KOL-centrum på Sahlgrenska har man kommit en bit på vägen med en evidensbaserad vårdprocess, effektivt teamarbete och relevanta IT-stöd. Om detta berättar Anders Ullman i veckans blogginlägg. Trevlig läsning! Vården av patienter med KOL stimulerar till […]
Läs mer

Peter Graf vald till ny ordförande

PeterGraf2
Pressmeddelande 2017-09-01 – Svensk sjukvård och omsorg står inför ett paradigmskifte. Vi behöver bli mycket bättre på att sätta patientens behov i centrum. Partnerskap, digitalisering och ökad kontinuitet är några av nycklarna till framgång, säger Peter Graf, VD för vårdbolaget Tiohundra och nyvald ordförande i Forum för Health Policy. Med hjälp av bland annat forskarnätverk, […]
Läs mer

Så skapar vi en god vård – för alla

PeterGraf
Veckans bloggare är Peter Graf – nyvald ordförande i Forum för Health Policy! I inlägget ger Peter, utifrån sina erfarenheter som både chef, läkare och forskare, förslag på hur några av vård- och omsorgens stora utmaningar kan lösas.  Vi ser mycket fram emot det fortsatta arbetet i Forum tillsammans med Peter. Med sitt stora kontaktnät och intresse […]
Läs mer