Pressmeddelande 2017-09-01

– Svensk sjukvård och omsorg står inför ett paradigmskifte. Vi behöver bli mycket bättre på att sätta patientens behov i centrum. Partnerskap, digitalisering och ökad kontinuitet är några av nycklarna till framgång, säger Peter Graf, VD för vårdbolaget Tiohundra och nyvald ordförande i Forum för Health Policy.

Med hjälp av bland annat forskarnätverk, workshops och engagemang i konkreta projekt vill den ideella föreningen Forum för Health Policy stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ – hela tiden med ett internationellt perspektiv och med patientens behov i fokus. Bland medlemmarna märks sjukvårds- och omsorgsföretag, patientorganisationer, branschorganisationer och fackförbund.

– Att få förmånen att leda arbetet i Forum för Health Policy är ett lika viktigt som hedersamt uppdrag. Här kan branschföreträdare, näringsliv och intresseorganisationer skapa verklig skillnad och tillsammans åstadkomma en välfungerande, högkvalitativ svensk vård och omsorg, säger Peter Graf.

– Vi är mycket glada att få Peter Graf som ny ordförande i Forum. Peter har en gedigen erfarenhet som läkare, forskare och chef i både offentlig och privat vård och omsorg, säger Anders Morin, vice ordförande i Forum för Health Policy.

Peter Graf är VD för vård- och omsorgsbolaget Tiohundra AB, ägt av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. I Tiohundra har offentligt driven sjukvård och omsorg samlats under samma tak, vilket möjliggjort integrerade vårdkedjor.

Ett av Forum för Health Policys strategiska områden är just att få till en sammanhållen effektiv vård och omsorg. 

– I Norrtälje, liksom på några andra håll i landet, har vi kommit en bit på vägen inom några av de områden som är vårdens verkliga ödesfrågor de närmaste åren. Nyckeln till framgång är partnerskap med patienter och anhöriga. För att lyckas med det behövs satsningar på digitalisering och en välfungerande kontinuitetsvård för våra multisjuka patienter. Jag hoppas och tror att erfarenheterna från Tiohundra kan bidra till Forums arbete med att utveckla kunskapsbildningen, bland annat inom området sammanhållen vård och omsorg, säger Peter Graf.

I ett blogginlägg som publiceras på Forum för Health Policys hemsida idag adresserar Peter Graf några av de utmaningar sjukvården och omsorgen står inför.

”Vi lever allt längre, vilket i sin tur innebär att vården behöver ta hand om fler multisjuka och kroniskt sjuka. På bara några år har kostnaderna ökat från 9 till 11 procent av BNP. Pengarna räcker helt enkelt inte. För att långsiktigt kunna bibehålla en god sjukvård med hög medicinsk kvalitet, och utveckla den ytterligare, krävs ett paradigmskifte där vi inför helt nya arbetssätt. Att bara fortsätta i gamla hjulspår fungerar inte längre”, skriver Peter Graf.

Peter Graf är sedan 2013 VD för vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Han är docent vid Karolinska Institutet och specialistläkare i öron-, näs- och halssjukdomar. Peter Graf har tidigare varit VD för Danderyds sjukhus och Aleris sjukvårdsverksamheter i Sverige. Han har också varit chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset samt verksamhetschef vid öron-, näs- och halskliniken på Huddinge universitetssjukhus.