Studieresa till London 2018

Studieresa till London 2018

I slutet av april arrangerade Forum en studieresa till London för besök till tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation, den sjuksköterskeledda kliniken Cuckoo Lane Practice och nätvårdsbolaget Babylon Health. Forum för Health Policy bildades med brittiska...
Tankar från Vitalis 2018

Tankar från Vitalis 2018

går avslutades årets upplaga av Vitalis – mässan där kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi möts för att diskutera eHälsa och framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Vi bad Ashkan Labaf, medgrundare till eHälsobolaget Doctrin, att...
För vårdens innovation är alla viktiga!

För vårdens innovation är alla viktiga!

Patienter och personal är de som dagligen drabbas av och får hantera brister i vård- och omsorgssystemet. Det är också de som ser behoven och som kan bidra till lösningar. I Stockholms läns landstings första innovationsbokslut lyfts stimulering till fler...
Hög tid för personcentrerad vård på riktigt

Hög tid för personcentrerad vård på riktigt

Under senaste året har Forum fått tillskott av fem patientföreningar vilket vi är mycket glada över. Patienter och deras representanter måste i högre utsträckning tillåtas vara en aktiv del i såväl den egna vården som utvecklingen av hur hälso- och sjukvården styrs...
Resiliens – en förutsättning för utveckling

Resiliens – en förutsättning för utveckling

Utformningen av en hälso- och sjukvård med hög effektivitet och kvalitet är en nyckelfråga som Forum för Health Policy driver. En effektiv hälso- och sjukvård och omsorg skapar bättre förutsättningar för forskning, utveckling och innovation och är nödvändig för att...