Patienter och personal är de som dagligen drabbas av och får hantera brister i vård- och omsorgssystemet. Det är också de som ser behoven och som kan bidra till lösningar. I Stockholms läns landstings första innovationsbokslut lyfts stimulering till fler verksamhetsnära projekt som ett viktigt mål. Om vikten av samverkan och möjlighet till innovation ”på golvet”, skriver Sara Lei, ST-läkare, i dagens blogginlägg.  

Trevlig läsning!

För vårdens innovation är alla viktiga!

Sara Lei

När jag går av nattjourspasset på akutmottagningen lämnar jag flera övernattande patienter som väntar på vårdplatser som inte finns, medan andra patienter väntat i många timmar på bedömning. I akutsjukvårdens hektiska miljö av kritiskt sjuka patienter försöker vi att också värna om de många sköra äldre som behöver socialt omhändertagande och god omvårdnad. Så startar ännu en dag inom hälso- och sjukvården, där behovet är enormt men resurserna alltmer begränsade. När vi springer som snabbast är det svårt att se hjulet som redan har uppfunnits, eller lära av andra som har löst våra utmaningar på kreativa sätt.

Sjukvården är en kunskapsintensiv miljö där vi både strävar efter att göra det bästa för patienten och ansvarar för att ständigt förbättra verksamheten. Men övergripande beslut tas ofta på hög nivå, ibland i en onödigt hierarkisk struktur – där patienter, anhöriga och vårdpersonal kan sakna tillräckliga möjligheter för inflytande och samutveckling. Ändå är det närmast patienten som organisationens verkliga behov framträder tydligast.

I den dagliga styrningen och ledningen, får vi aldrig glömma att ”på golvet” i verksamheten är där förändringens vindar formar framtidens vård och omsorg.För att alla genuint ska engageras i verksamhetsutveckling behövs en innovationsfrämjande arbetsmiljö med luft i systemet, där nya idéer uppmuntras. Innovation måste betraktas som en naturlig del av verksamheten, så att ledningen får stärkt mandat att prioritera utvecklingsarbete.

Stockholms läns landstings första innovationsbokslut följer effekterna av innovationsarbetet och pekar ut landstingets stimulering till fler verksamhetsnära projekt som ett viktigt mål. En mångfald av initiativ som möjliggjorts av SLLs Innovationsfond visar hur bra det kan bli när vårdpersonal får tid och resurser att förverkliga sina idéer. Mobila arbetssätt inom hemsjukvård, bildtolkning av röntgenbilder med hjälp av AI, samt BarncancerAppen är några exempel på utmärkta lösningar när man verkligen har lyssnat till behovet hos patienter och personal.

Så varför är inte alla lösningar som införs i vården starkt förankrade i verksamhetens behov? I ett budgetbeslut investerar ett större universitetssjukhus mycket pengar i snabbare fasta datorer på en av sina enheter eftersom uppstart tar allt längre tid för den lite slitna maskinparken. På så sätt sparas några sekunder per inloggning, vilket blir en besparing på många minuter per arbetsdag och medarbetare. Men det gamla arbetssättet med en fast datorstation och information långt ifrån patienten och anhöriga kvarstår. Extramomenten inloggning och förflyttning finns också kvar för personalen att utföra mellan värdeskapande patientmöten och nödvändig administration.

Kan man då göra ännu mer med ny teknik? På geriatriken i Kalmar har ett effektivt mobilt arbetssätt vänt upp och ned på tidigare processer, med en tidsbesparing på drygt en timme per dag och medarbetare. Chefen för avdelningen förstod tidigt potentialen som mobila IT-stöd medför tillsammans med nya arbetssätt, samt avsatte tid för sin engagerade personal att arbeta med förändringen. Med storskärmar, surfplattor och bedside-rapportering har tid frigjorts som till personalens glädje har kunnat läggas på bättre och mer kvalitativ tid med patienten.

När innovation blir en naturlig del av verksamheten, kan digitalisering tillsammans med nya arbetssätt föra vårdens resultat till nya höjder. Visionen för 2025 bör således vara bättre hälsa och mer kvalitativ tid med patienten, där verksamhetsnära innovationsarbete är ett viktigt verktyg.

I detta arbete är vi alla viktiga – för innovation handlar om att våga tänka och göra nytt tillsammans!

 

Sara Lei är ST-läkare inom akutsjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och klinisk rådgivare för Cambio Healthcare Systems. Hon ser vikten av att vara involverad inom industrin för ökat patientengagemang och nyttjande av ny teknik och mobila lösningar för vården.