I slutet av april arrangerade Forum en studieresa till London för besök till tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation, den sjuksköterskeledda kliniken Cuckoo Lane Practice och nätvårdsbolaget Babylon Health. Forum för Health Policy bildades med brittiska och amerikanska tankesmedjor som förebilder, däribland Nuffield Trust, och syftet med resan var delvis att lära mer om hur dessa arbetar och vilken roll de har i utvecklingen av det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet. Besöket hos Cuckoolane och Babylon syftade till att lära mer om innovativa, både organisatoriska och tekniska, lösningar.

– Vi bor i ett land med världsledande akutsjukvård, vi är experter på att rädda liv. Men samtidigt finns stora brister och utmaningar som vi måste adressera omedelbart, inte minst bristen på patientdelaktighet, höga kostnader och bristande samordning mellan vård och omsorg. För att hitta nya lösningar på dessa utmaningar behöver vi lära av goda exempel, i Sverige men också utomlands, säger Peter Graf, ordförande för Forum och vd för Tiohundra.

Följande personer var med på resan:
Daniel Andersson, Sverigechef CompuGroupMedical (CGM) (medlem i Forum för Health Policy)
Henrik Andersson, Säljchef CDS solutions Cambio Health Care UK (medlem i Forum för Health Policy)
Catharina Barkman
, Projektledare Forum för Health Policy
Anders Blanck, VD LIF (medlem i Forum för Health Policy)
Anna Forsberg
, Projektkoordinator och kommunikationsansvarig Forum för Health Policy
Peter Graf, Ordförande Forum för Health Policy och VD Tiohundra 
Anna Ingmanson, 
Avdelningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting
Susanne Ljungkvist, Läkare Stockholms läns landsting
Petter Odmark, Analyschef Reformklubben
Ulrika Winblad, Forskare Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (medlem i Forums forskarnätverk)

Läs vår rapport med intervjuer från resan:

StudideresaEnglandFront