Tidmätning och produktivitet i hemtjänsten

Tidmätning och produktivitet i hemtjänsten

Forum för Health Policys forskarnätverk utgör en grundbult i vårt uppdrag att stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare. I dagsläget utgörs nätverket av 16 forskare från olika discipliner med relevans för health policy. En av dem är docent Henrik Jordahl...
Rundabordsamtal 21/5-2018

Rundabordsamtal 21/5-2018

Den 21 maj samlades delar av Forum för Health Policys medlemmar och forskarnätverk för en diskussion om Forums verksamhet och viktiga health policy frågor att fokusera på framöver. Som värd för kvällen stod Roche, blivande medlemmar i föreningen. Tid: 21/5,...
Change & Choice

Change & Choice

Alla våra branscher och samhällsområden förändras nu i rasande takt, globalt och lokalt. För att maximera nyttan av den snabba tekniska utvecklingen och för att kunna göra rätt val, måste de som tekniken ska skapa värde för finnas med i och styra processen. I dagens...
Tre utmaningar på e-hälsohorisonten

Tre utmaningar på e-hälsohorisonten

Den 4 juli arrangerar Forum för Health Policy seminariet ”Högt flygande planer och lågt hängande frukter – digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden”i Almedalen. Där deltar politiker, patienter och företagare för att tillsammans diskutera hur...
Kris = möjlighet? Innovation i ett problemtyngt NHS

Kris = möjlighet? Innovation i ett problemtyngt NHS

Forum för Health Policy bildades med brittiska och amerikanska tankesmedjor som förebilder och den internationella utblicken har alltid varit en viktig del i vårt arbete. I slutet av april åkte vi till London med en svensk delegation av läkare, chefer, forskare och...