Tidmätning och produktivitet i hemtjänsten

HenrikJordahl
Forum för Health Policys forskarnätverk utgör en grundbult i vårt uppdrag att stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare. I dagsläget utgörs nätverket av 16 forskare från olika discipliner med relevans för health policy. En av dem är docent Henrik Jordahl som nyligen publicerat en studie om tidmätning och produktivitet i hemtjänsten. I veckans blogginlägg skriver Henrik om […]
Läs mer

Change & Choice

JanLarssonP
Alla våra branscher och samhällsområden förändras nu i rasande takt, globalt och lokalt. För att maximera nyttan av den snabba tekniska utvecklingen och för att kunna göra rätt val, måste de som tekniken ska skapa värde för finnas med i och styra processen. I dagens blogginlägg skriver Jan E Larsson från Cambio Healthcare Systems om ”Change […]
Läs mer

Tre utmaningar på e-hälsohorisonten

NiklasEklof
Den 4 juli arrangerar Forum för Health Policy seminariet ”Högt flygande planer och lågt hängande frukter – digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden”i Almedalen. Där deltar politiker, patienter och företagare för att tillsammans diskutera hur digitaliseringens möjligheter kan tas om hand bättre, och snabbare. I dagens blogginlägg listar Niklas Eklöf från eHälsomyndigheten några av […]
Läs mer

Kris = möjlighet? Innovation i ett problemtyngt NHS

catharina
Catharina Barkman och Anna Forsberg reflekterar kring studieresan till London som genomfördes i slutet av april. Vi läser återkommande problemartiklar om National Health Service, NHS, den statliga organisation som ansvarar för hälso- och sjukvården i Storbritannien.
Läs mer

Kris = möjlighet? Innovation i ett problemtyngt NHS

AnnaCatharina3
Forum för Health Policy bildades med brittiska och amerikanska tankesmedjor som förebilder och den internationella utblicken har alltid varit en viktig del i vårt arbete. I slutet av april åkte vi till London med en svensk delegation av läkare, chefer, forskare och företagare. Syftet med resan var dels att lära mer om hur de välrenommerade tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation […]
Läs mer