Alla våra branscher och samhällsområden förändras nu i rasande takt, globalt och lokalt. För att maximera nyttan av den snabba tekniska utvecklingen och för att kunna göra rätt val, måste de som tekniken ska skapa värde för finnas med i och styra processen. I dagens blogginlägg skriver Jan E Larsson från Cambio Healthcare Systems om ”Change & Choice” och om forskningsprojektet Spetspatienter.

Trevlig läsning!

Change & Choice

Jan E Larsson

Med dessa ord inledde professor Stig Hagström en av mina mer intressanta lärotillfällen i livet. Platsen var Stanford University i Kalifornien och året var 1989. Snart 30 år sedan och den magiska upplevelsen av Palo Alto i Kalifornien, Stanford, med dess Campus och den teknologi-optimism som då inspirerade oss deltagare. Med en kort tillbakablick en helt enkelt exempellös utveckling inom den ICT sektor jag har haft förmånen att verka inom och som nu ser ut att stå inför än större genombrott.

Vad har nu Professor Stig Hagströms inledning på temat Change & Choice året 1989 att göra med Healthcare och Life Science idag 2018?

Det är tydligt att teknologisk utveckling ger oss kraftfulla förutsättningar för att innovera verksamhet och affärer. Så när vi nu talar om ”verksamhetsdriven IT” behöver vi förstå att den starkaste drivkraften är den allt snabbare teknikutvecklingen, dvs lots of ”Change”. Det är därför än viktigare att betona och konkretisera patienternas och personalens behov i praktiken. Idag läggs allt in under samlingsbegreppet digitalisering vilket försvårar förståelsen om vad vi pratar om.

Change ger då följdriktigt förutsättningar för Choice. Företag som AirBnB, Über, Alibaba m.fl. är tydliga exempel på digitala plattformar som växer globalt med snabbt fallande marginalkostnader. Detta ger möjlighet till helt nya affärsmodeller och fortsatt utveckling. Teknologin driver alltså verksamheten framför sig och vi behöver anpassa och styra. Change & Choice.

Alla våra branscher och samhällsområden förändras nu i rasande takt, globalt, genom teknologiska lyft såsom hantering av Big data, snabbare kommunikation, AI och robotisering.

Med hjälp av ovan nämnda teknologier har vi möjlighet att bättre och snabbare möta de stora och kända utmaningar vi står inför inom vård och omsorg. Men för att minska tiden mellan innovation och nytta för patient (Point of Care) behöver vi vägvisare och pionjärer. Time to Patient behöver lyftas fram som en särskilt viktig kvalitetsparameter tillsammans med patientens möjligheter att interagera med vården och med andra patienter.

Forskningsprojektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” med finansiering från Vinnova, Karolinska Institutet som koordinator och med Sara Riggare som projektledare, är precis ett sådant projekt som vård- och omsorgsområdet behöver där teknologi, värderingsgrund, medicinska framsteg och egenvård kan prövas till fullo och med vetenskaplig utvärdering. I projektet, som redan rönt stort internationellt intresse, utforskas behov och lösningar testas, både relaterade till specifika diagnoser, som Parkinsons sjukdom och reumatiska sjukdomar, men även oberoende av diagnos. Sverige har här genom Sara Riggare och hennes kollegor en unik möjlighet att accelerera utvecklingen av patientnära vård eller Personalized Medicine med Sverige som hubb.

Stig Hagströms ord Change & Choice klingar fortfarande i mitt öra, och jag är övertygat om att han verkligen hade gillat Spetspatientprojektet.

Jan E. Larsson är senior vice president för sälj- och marknadsavdelningen på Cambio Healthcare Systems och har lång erfarenhet av att arbeta med IT-frågor inom hälsa och life science. Jan är övertygad om att vi gått in i en era av ständiga förbättringar, där vi har möjlighet att utnyttja teknologins fulla potential för att skapa en jämlik hälso- och sjukvård och ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurserna.