Den 4 juli arrangerar Forum för Health Policy seminariet ”Högt flygande planer och lågt hängande frukter – digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden”i Almedalen. Där deltar politiker, patienter och företagare för att tillsammans diskutera hur digitaliseringens möjligheter kan tas om hand bättre, och snabbare. I dagens blogginlägg listar Niklas Eklöf från eHälsomyndigheten några av de ”fel” som gjorts på vägen och hur vi kan komma tillrätta med dem. 

Trevlig läsning!

Tre utmaningar på e-hälsohorisonten
– gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar

Niklas Eklöf

Jag har haft glädjen att arbeta i e-hälsosektorn i några år nu, och dessutom fått möjligheten att se sektorn från olika perspektiv; landstingsperspektivet, perspektivet från några olika statliga myndigheter och inte minst regeringskansliets perspektiv. Även om perspektiven, verktygen tillhanda och ingången i frågorna är lite olika är utmaningarna ofta lika. Utifrån mitt perspektiv och erfarenhet vill jag lyfta tre av dom:

Om man äger en hammare ser alla problem ut som spikar– Vi har varit duktiga i Sverige på att utveckla lokala lösningar för ett specifikt ändamål, ofta med mycket gott resultat. Vi är ofta lika duktiga på att dra slutsatsen att lösningen direkt kan skalas upp, antingen för att användas för andra behov eller att användas på nationell nivå. Så är ofta inte fallet. Att utveckla lösningar för många ändamål eller för många målgrupper kräver ofta helt andra stöd- och styrstrukturer för samverkan än lokala, avgränsade initiativ.

Villfarelsen att göra om och göra rätt– Ofta inser vi i vår iver och ambition att lösa en utmaning att det redan finns 15 olika lösningar på samma problem. Vi kan alla enas om att det är mycket olyckligt att vi utvecklat samma sak på 15 olika sätt. Därför utvecklar vi en 16:e lösning på samma problem. Detta är en problematik som kan återfinnas inom många domäner, inte minst inom de utpekade fokusområdena i Vision e-hälsa 2025; regelverk, där det finns över 75 författningar (källa: Socialstyrelsen) som reglerar informationshantering i vård och omsorg, enhetligare begreppsanvändningdär Socialstyrelsen haft ett långsiktigt uppdrag att utveckla lösningar men där det ändå finns en rad andra lösningar för samma problem och standarderdär det ofta finns ett oändligt antal standarder och  variationer på tillämpningar, även om man utgått från samma standard i grunden.

Olika perspektiv leder till olika lösningar – Sverige har ett decentraliserat beslutsfattande inom vård och omsorg, vilket självklart också innefattar e-hälsoområdet. Inom e-hälsosektorn är de flesta utmaningar gemensamma, vi står alla inför utmaningen att säkerställa interoperabla lösningar för att ge en ännu bättre, säkrare och mer jämlik vård och omsorg. När vi betraktar utmaningarna har vi dock tendensen att endast se världen ur vårt eget perspektiv. Utmaningarna och lösningarna kan se helt olika ut om man ser dom från ett landsting, en kommun, från nationell nivå, en innovativ it-leverantör eller inte minst ur medborgarperspektivet. Vi måste bli bättre på att se världen ur samma perspektiv, på samma sätt i hela sektorn. Att betrakta och beskriva världen tillsammans med andra innebär också naturligt att man måste kompromissa, diskutera och ibland omvärdera sin egen syn på utmaningar och lösningar. Nationella lösningar är inte alls likställt med nationella it-stöd, men kräver nationella, gemensamma förutsättningar, prioriteringar och överenskommelser. Här måste vi bli bättre.

Det pågår en rad lovvärda initiativ inom e-hälsosektorn idag på statlig, landstings- och kommunal nivå. Utmaningen är att säkerställa att dessa initiativ och lösningar går att kombinera och synergier uppstår. En central komponent för att uppnå gemensam nytta av dessa är bättre samordning.

Så, kom ihåg: Gemensamma utmaningar kräver gemensamma ansträngningar, men bidrar också till gemensamma lösningar!

Niklas Eklöf arbetar som chef för enheten Strategi och samordning på eHälsomyndigheten. Han har lång erfarenhet av e-hälsoarbete och arbete i offentlig verksamhet, bland annat i landsting, på flera myndigheter och på Regeringskansliet.