Forum för Health Policy bildades med brittiska och amerikanska tankesmedjor som förebilder och den internationella utblicken har alltid varit en viktig del i vårt arbete. I slutet av april åkte vi till London med en svensk delegation av läkare, chefer, forskare och företagare. Syftet med resan var dels att lära mer om hur de välrenommerade tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation arbetar, dels att inspireras av innovativa företag och organisationer. Läs mer om våra reflektioner i dagens blogginlägg.

Trevlig läsning!

Kris = möjlighet? Innovation i ett problemtyngt NHS

Catharina Barkman och Anna Forsberg

Vi läser återkommande problemartiklar om National Health Service, NHS, den statliga organisation som ansvarar för hälso- och sjukvården i Storbritannien. Allt från inställda operationer, personalbrist och stora ekonomiska problem. Vissa medicinska resultat är inte heller i topp, tvärtom. Cancer och barnadödlighet är exempel där Storbritannien ligger dåligt till. Jämfört med OECD-genomsnittet går en lägre andel av BNP till hälso- och sjukvården och Storbritannien har relativt sätt färre sjuksköterskor per 100000 invånare och än färre läkare. Kan vi då lära något från Storbritannien?

Svaret är förstås ja. Som i alla länder finns det alltid spännande och framgångsrika exempel på innovativ hälso- och sjukvård, och det är just där bristerna är som störst, som det finns verkligt behov och utrymme för innovation.

Den sjuksköterskeledda kliniken Cuckoo Lane Practice, i Ealing i västra London, är ett exempel. Det är troligen den enda vårdcentral i Storbritannien som både ägs och leds av sjuksköterskor. Sjuksköterskorna tar hand om 80-95 procent av samtliga patientbesök. På mottagningen arbetar 27 personer varav tre läkare på deltid. Vid behov remitteras patienterna till specialistvård, enligt samma förfaringssätt som på andra vårdcentraler, men då via allmänläkare. Sjuksköterskorna har viss förskrivningsrätt på läkemedel. Mottagningen har dessutom ett lokalt engagemang och samarbetar med sociala instanser.

På Cuckoo Lane är mottot ”Your Health, Our Concern and Your responsibility”.  Kliniken lägger stor vikt vid ”patient partnership” och arbetet bygger på en coachande dialog som syftar till att stötta patienterna till en mer hälsosam livsstil. Cheferna (som också är sjuksköterskor) framhåller att patienterna lättare öppnar sig i samtal med sjuksköterskor, jämfört med läkarmötet.

  

Bland de 5200 listade patienterna finns samma hälsoproblematik som på andra vårdcentraler; infektioner, psykisk ohälsa, fetma, högt blodtryck, lungsjukdomar, diabetes etc. I mötet med patienten säger man inte ”du har diabetes och ska göra så här” utan ”det är din hälsa det handlar om, vad vill du göra och vilka är dina mål?”. Kliniken har ett avancerat beslutsstöd och integrerade journal- och uppföljningssystem. Den brittiska Kommissionen för vårdkvalitet har rankat mottagningen som ”outstanding”, särskilt vad gäller vård av äldre, personer med kroniska sjukdomar och barnfamiljer.

Ett annat exempel på innovativ vård är Babylon Health. Bolaget med visionen ”Affordable and accessible health care in the hands of every person on earth” startades 2013 av entreprenören Ali Parsa som kom till England som 14-årig iransk flykting. Tjänsten erbjuder sjukvårdsrådgivning och medicinsk bedömning via artificiell intelligens (AI) och via webbmöte med läkare. Vid behov remitteras patienten till ett fysiskt besök. Förutom vanliga primärvårdsdiagnoser hanterar man även patienter med psykisk ohälsa. Enligt företaget kan 50% av användarnas frågeställningar lösas genom AI, 30% behöver konsultera en webb-läkare och endast 20% av användarna behöver hänvisas till ett fysiskt besök, en lägre andel än de som söker rådgivning via Storbritanniens motsvarighet till 1177, 111.

Genom avtal med NHS och samarbete med en liten primärvårdsklinik i London har Babylon på kort tid fått 45 000 användare och räknar med uppemot 100 000 vid årets slut. Tjänsten har också introducerats i Rwanda – ett land med 10 miljoner invånare och 11 miljoner registrerade SIM-kort. I England arbetar över 250 läkare för Babylon, i Rwanda ännu fler, cirka 700. Behovet av att rekrytera fler är stort.

Att komma in på Babylons huvudkontor i London är som att besöka Google eller något annat stort tech företag. I ett öppet kontorslandskap sitter cirka 300 personer, med olika nationaliteter och de flesta under 30 år, under prunkande plastpalmer och knappar in kod på sina laptops. Liknelsen med Babylons hängande trädgårdar, ett av världens sju underverk, går ingen förbi.

   

Precis som i Sverige finns givetvis kritiska röster mot Babylon Health. Den traditionella vården uttrycker oro för att ”they are skimming the cream of the milk”, dvs. tar ersättningen för de lätta patienterna från fysiska vårdgivare. Andra frågor man ställer sig är hur det egentligen ligger till med den medicinska kvaliteten och om tjänster som Babylon uppmuntrar till en överkonsumtion av vård.

Samtidigt talar efterfrågan från invånarna sitt tydliga språk. Utmaningen ligger i hur snabbt det offentliga systemet, i både England och Sverige, kan utvecklas och anpassas till människors behov och beteenden.

När Cuckoo Lane bildades för 10 år sedan vann kliniken en upphandling i konkurrens med både privata entreprenörer och en läkarledd primärvårdsklinik. Då visade läkarna sitt missnöje genom att kasta ägg på den ledande sjuksköterskans bil. Genom att visa på goda resultat och genom gott samarbete med läkarna har kliniken successivt vunnit respekt. Med tanke på NHS skriande behov av både läkare och sjuksköterskor är både Cuckoo Lane och Babylon intressanta fenomen som kan möjliggöra en effektivare vård.

Catharina Barkman och Anna Forsberg är projektledare respektive projektkoordinator för Forum för Health Policy. Catharina har erfarenhet av strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor från olika ledande positioner inom Stockholms läns landsting, bland annat som innovationsdirektör, tf FoU-direktör, utvecklingschef och verksamhetsstyrningschef. Anna Forsberg är entreprenör med erfarenhet av innovation, implementerings- och utvecklingsfrågor inom Stockholms läns landsting.

Med på resan var också: 
Daniel Andersson, Sverigechef CompuGroupMedical (CGM)
(medlem i Forum för Health Policy)
Henrik Andersson, Säljchef CDS solutions Cambio Health Care UK 
(medlem i Forum för Health Policy)
Anders Blanck, VD LIF
(medlem i Forum för Health Policy)
Peter Graf, Ordförande Forum för Health Policy och VD Tiohundra
Anna Ingmanson, Avdelningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting
Susanne Ljungkvist, Läkare Stockholms läns landsting
Petter Odmark, Analyschef Reformklubben
Ulrika Winblad, Forskare Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (medlem i Forums forskarnätverk)