7 rekommendationer för ökad innovationstakt

Innovationsbrief2018
Den 7 mars arrangerade Forum för Health Policy, i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare, ett seminarium med titeln ”Successes and barriers for innovation in healthcare – what can we learn from three different healthcare systems?”. Sverige, Nederländerna och Schweiz toppar internationella jämförelser vad gäller innovation och innovationsklimat i samhället i stort, men hur står det till […]
Läs mer

Ny rapport

Framsida
Forum för Health Policy släpper en ny rapport om sjukvårdspolitiken.
Läs mer

Ny rapport om sjukvårdspolitiken

Almedalsrapport
I samband med Almedalen 2018 och det kommande valet publicerar Forum för Health Policy en rapport om svensk sjukvårdspolitik. Svensk sjukvård behöver ett tydligare politiskt ledarskap som förstår behovet av effektiva reformer, så att vårdsystemet kan anpassas till den snabba tekniska utveckling som nu sker. Annars är risken stor att innovationskraften bromsas när den som bäst […]
Läs mer