Under Almedalsveckan 2018 arrangerade Forum för Health Policy två seminarier med utgångspunkt i rapporten ”En sjukvårdspolitik för verklig förändring” som tagits fram tillsammans med analysbyrån Re-think som är en del av Reformklubben.

Läs rapporten här:
Framsida

Läs mer om respektive seminarium här nedan:

Parallella världar eller gemensam utveckling
– kan och vill politikerna leverera hälso- och sjukvård som motsvarar medborgarnas förväntningar?

Almedalen2Juli

Tid: 2 juli 10.30-12.00
Plats: Hälsodalen, Bryggan

Svensk vård är i omvandling. Genom utredningar och diskussioner är politiken uppslukad av hur en nära och sammanhållen vård kan skapas. Samtidigt pågår en parallell utveckling oberoende av politiken och viljan att betala för vår hälsa är god. Frågan är vilket system som kommer ut på andra sidan?

I den stundande valdebatten kommer politikerna sannolikt att tala om tillgänglighet, egen läkare och konsult- samt byggnotor på Nya Karolinska. Samtidigt är ett stort antal entreprenörer upptagna med att leverera tjänster utifrån den logik som präglar många andra typer av tjänstemarknader. Vissa av dem gör det med offentlig finansiering medan andra är helt privat finansierade. Vad är det som blir summan av de olika projekt och trender som nu bubblar?

Medverkande (följ länkarna för presentationer i PDF-format):

Introduktion:
Peter Graf, ordförande, Forum för Health Policy
Catharina Barkman, projektledare, Forum för Health Policy
Petter Odmark, analyschef, Re-Think

Reflektioner kring rapporten i panel:
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, Uppsala län
Lena Asplund, riksdagen (M)
Anders Ekholm, vice VD, Institutet för framtidsstudier

Går det att svara upp mot medborgarnas förväntningar på hälso- och sjukvården?:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, Capio

Är medborgarens förväntningar på sjukvården rimliga? Panel:
Thomas Ehrengren, VD, MediCheck
Karin Thalén, sjukhusdirektör, Stockholms sjukhem
Karin Båtelson, ordförande, Sjukhusläkarna
Eskil Degsell, spetspatient och ordförande, Svenska hjärntumörföreningen

Moderator: 

Anders Lönnberg, Generalkommissarie & f.d. Life Science samordnare

__________________________________________________________________________________________________

Högt flygande planer och lågt hängande frukter
– digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden

Almedalen 4Juli

Tid: 4 juli 10.30-12.00
Plats: Hälsodalen, Labbet

Visionerna om hur digitaliseringen kan transformera och effektivisera hälsa, vård och omsorg är storslagna, men verkligheten hänger inte med. 2025 närmar sig med stormsteg – då ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Sverige har länge legat i framkant vad gäller digitalisering, men när det kommer till det offentliga ligger vi efter. Hur kan vi lära av andra branscher och vad händer med vårdsystemet när invånarna tar saken i egna händer?

Vid seminariet berättade Niklas Sundler om erfarenhet av digitalisering i andra branscher och Boel Mörck  om Sahlgrenska Universitetssjukhusets digitaliseringsutveckling. De tre företagen Cambio, Carmona och CGM berättade om hur de, tillsammans med patienterna, på olika sätt driver utvecklingen framåt. Förmiddagen avslutades med ”heta stolen” där politikerna Robert Winroth (MP) och Anders W Jonsson (C) gav svar på tal tillsammans med Patrik Sundström från SKL.

Medverkande (följ länkarna för presentationer i PDF-format):

Introduktion
Peter Graf, ordförande, Forum för Health Policy
Catharina Barkman, projektledare, Forum för Health Policy

Vad kan vi förvänta oss på kort och lång sikt?:
Niklas Sundler, leverans- och driftsansvarig, Axians

Sahlgrenska universitetssjukhusets digitaliseringsutveckling:
Boel Mörck, överläkare och områdeschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Egenvård för spetspatienter:
Jan Larsson, försäljnings- och marknadsdirektör, Cambio
Sara Riggare, spetspatient och forskare, Karolinska Institutet

Sverige bäst på att spara data – sämre på att återkoppla till patienterna:
Richard Grönevall, VD, Carmona

Hur kan man öka patienternas inflytande och samtidigt effektivisera vården?:
Daniel Andersson, VD, CompuGroup Medical
Sara Lei, läkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Heta stolen, debatt:
Robert Winroth (MP), innovationslandstingsråd, Västerbottens läns landsting
Anders W Jonsson (C), Riksdagen
Patrik Sundström, programansvarig eHälsa, SKL

Moderator:
Catharina Barkman, Forum för Health Policy