Den 7 mars arrangerade Forum för Health Policy, i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare, ett seminarium med titeln ”Successes and barriers for innovation in healthcare – what can we learn from three different healthcare systems?”. Sverige, Nederländerna och Schweiz toppar internationella jämförelser vad gäller innovation och innovationsklimat i samhället i stort, men hur står det till med innovation i hälso- och sjukvården och vad kan vi lära av varandra? Med utgångspunkt i olika perspektiv, reflekterade kunniga talare från de tre länderna kring detta. I denna skrift sammanfattar vi de hinder och framgångsfaktorer för innovation som talarna från alla tre länder lyfte. Utifrån detta ger vi sju policyrekommendationer för att öka innovationstakten i hälso- och sjukvård och omsorg.

Trevlig läsning!
(klicka på bilden nedan för att ladda ner texten som PDF)