Rapporten, ”En sjukvårdspolitik för verklig förändring”, är författad av Petter Odmark, byråchef på analysbyrån Re-Think, på uppdrag av och i samarbete med Forum för Health Policy.

– Vi fokuserar på tre områden som vi bedömer är centrala för utvecklingen av dagens svenska sjukvård, och som vi menar att politiken behöver ägna stor kraft åt, säger Catharina Barkman, projektledare i Forum för Health Policy.

De tre områdena är:
• bättre vård för dem med stora behov
• en vård som möter patienten på dennes villkor och
• starkare ledarskap för att främja ny teknik

Politiken behöver ” ta patienternas och skattebetalarnas sida och stå upp för en omställning till värdebaserad vård som kan skapa en vård som ser sig själv utifrån och in. Som låter våra vardagsbehov forma våra möten med vården. /…/ Som möter medborgarnas förväntningar på en service på den nivå som andra tjänster ger”, skriver Petter Odmark.

– Vi ser en oerhört snabb teknisk utveckling i dag, med digitala läkarbesök, AI-baserade diagnosstöd och robotisering inom många områden. Sjukvårdens styrning behöver anpassas till denna verklighet, så att vi kan ställa om och skapa en vård som fungerar i takt med det övriga samhället, säger Peter Graf, ordförande i Forum för Health Policy.

– Möter vi patienterna med störst behov på ett bra sätt, skapar vi en effektiv vård. Med samma logik är det effektiv politik att göra sjukvårdssystemet enkelt och smidigt att nyttja för de stora grupperna, vi som bara behöver uppsöka vården någon gång då och då, säger Catharina Barkman.

Rapporten ”En svensk sjukvårdspolitik för verklig förändring” presenterades på måndagen i samband med Forum för Health Policys första av två seminarium i Almedalen.

På onsdag, den 4 juli, arrangeras Forum för Health Policys andra seminarium, som också tar avstamp i rapporten och fokuserar på digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden. Här medverkar bland andra spetspatienten Sara Riggare, Patrik Sundström från SKL, innovartionslandstingsrådet Robert Winroth (MP) från Västerbotten och riksdagsledamoten Anders W Jonsson (C).

Klick på bilden nedan för att läsa rapporten.