Ett lärande system för pandemi-hantering

Ett lärande system för pandemi-hantering

Corona-pandemin har utlöst en febril forskningsaktivitet i Sverige och runtom i världen. Men hur bör forskningen prioriteras och genomföras för att skapa störst värde? Insatser som social distansering, nedstängning av skolor och arbetsplatser, smittspårning och...
Vad kan bli bättre?

Vad kan bli bättre?

Vad behöver förbättras i svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Det var en fråga som ställdes när Forum för Health Policy anordnade en digital utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet den 15 maj. Den engagerade och erfarna publiken kom med en rad...
Patientlagen chimär eller verklighet?

Patientlagen chimär eller verklighet?

Forum för Health policy har instiftat Patientpriset för att lyfta och visa goda exempel på personcentrerad vård. Det finns studier som visar att en mer personcentrerad vård ger färre återbesök, en ökad patientmedverkan och en bättre följsamhet. I dagens blogg skriver...
Rundabordssamtal: Resultatmått i hälso- och sjukvården

Rundabordssamtal: Resultatmått i hälso- och sjukvården

Resultatmått i hälso- och sjukvården – underlag för förbättring eller papperstigrar? Så löd rubriken för kvällens rundabordssamtal där Forum presenterade en pilot för en resultattavla/dashboard i samarbete med SAS-institute. Syftet med en resultattavla/dashboard, där...