Ett lärande system för pandemi-hantering

Joakim Ramsberg
2020-05-28 Corona-pandemin har utlöst en febril forskningsaktivitet i Sverige och runtom i världen. Men hur bör forskningen prioriteras och genomföras för att skapa störst värde? Insatser som social distansering, nedstängning av skolor och arbetsplatser, smittspårning och karantän osv. är de enda insatser som finns mot covid-19 just nu (förutom att ge sjukvård åt de som […]
Läs mer

Vad kan bli bättre?

Hemsida
2020-05-21 Vad behöver förbättras i svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Det var en fråga som ställdes när Forum för Health Policy anordnade en digital utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet den 15 maj. Den engagerade och erfarna publiken kom med en rad intressanta förslag på utvecklingsområden. I dagens blogg skriver Catharina Barkman om några av förslagen som bl.a. […]
Läs mer

Patientlagen chimär eller verklighet?

Anne Inger
2020-05-17 Forum för Health policy har instiftat Patientpriset för att lyfta och visa goda exempel på personcentrerad vård. Det finns studier som visar att en mer personcentrerad vård ger färre återbesök, en ökad patientmedverkan och en bättre följsamhet. I dagens blogg skriver Anne Carlsson och Inger Ros, båda styrelseledamöter i Forum för Health Policy, om Patientlagen och behovet […]
Läs mer

Vi har inte råd att låta bli

Barbro
2020-05-08 Kostnaderna för hälso- och sjukvården har historiskt ständigt ökat och en konflikt mellan effektivitet och den professionella yrkesutövningen har ofta framträtt. Rationaliseringar av vårdsystemet har ibland genomförts med felaktigt applicerade industriella metoder. Barbro Fridén menar i dagens blogg för Forum att det är nu vi har möjlighet att dra lärdom av det framgångsrika fokus […]
Läs mer