Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Psykiska (o)hälsan? Läkemedel? Patientens rättigheter? Samordnad vård?

Forum för Health Policy bjöd i samverkan med KI innovations in till en kostnadsfri utbildningsdag för att bland annat diskutera ovanstående frågor. Utbildningen vände sig till studenter/forskare/innovatörer men även till andra inom styrning och ledning i hälso- och sjukvården, Forums medlemsorganisationer och politiker. En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och innovation. Intresset för utbildningsdagen var stort och över 500 personer anmälde sig till den digitala utbildningsdagen.

Ta del av programmet nedan och klicka på länkarna för att komma till talarnas presentationer. Namnet på föredragshållaren länkar till föredraget på Forum för Health Policys YouTube-kanal. Läs även referenslistan med lästips och länkar som kopplar an till utbildningsdagen.

Med tanke på rådande pandemi kommenterade föreläsarna även Covid-19 utifrån olika policyperspektiv.

Program

Välkommen och syfte med utbildningsdagen, 9.30-9.40
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, vd Tiohundra, läkare, docent mm. och Magnus Lejelöv, sakkunnig policy LIF – de forskande läkemedelsföretagen                                                       
Alina Frieberg
, KI Innovations

Patientens rättigheter – chimär eller verklighet, vad säger lagstiftningen? 09.40-10.00
Anne Carlsson, senior konsult Reformklubben med lång erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Hon lever med en kronisk sjukdom, har varit anställd i sjukvården, sjukvårdspolitiker, expert i ”Patientmaktsutredningen” och flera andra utredningar.

Hälso- och sjukvårdssystemet, struktur, finansiering – 10.00-10.20
Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy. Catharina har bland annat ett förflutet som innovationsdirektör i SLL, hon har även erfarenhet av styrning och ledning och många års erfarenhet av effektivitetsgranskning från Riksrevisionsverket.

Ekonomi, produktivitet och kvalitet i svensk vård och omsorg 10.20-10.40
Anders Morin, vice ordf Forum för Health Policy, ansvarig för välfärdsfrågor på Svenskt Näringsliv

Paus 10.40-11.00

Går det att samordna vård och omsorg – exemplet Tiohundra – 11.00-11.20
Peter Graf, vd för Tiohundra

Digitalisering i vård och omsorg – vad händer? 11.20-11.40
Nasim Farrokhnia, Överläkare, kvalitets- och forskningschef KRY, ordf. i Forums forskarnätverk.

Olika länders agerande i Corona-pandemin 11.40-12.00
Ulrika Winblad, Professor i hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet samt medlem i Forums forskarnätverk.

Lunchpaus 12.00-13.00

Psykisk (o)hälsa – läget i Sverige, nu och i framtiden – 13.00-13.20
Ing-Marie Wieselgren, Psykiatriker, projektchef SKR uppdrag psykisk hälsa.

Läkemedelssystemet i Sverige: prissättning, subvention, utvärdering mm – 13.20-13.40
Dag Larsson, sakkunnig policy LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Framtidens hälso- och sjukvård – 13.40-14.00
Björn Arvidsson, verksamhetsledare STUNS Life Science

Politiker som styr hälso- och sjukvården från riksdagen och regionen – 14.00-14.20
Tankar och reflektioner kring styrning av vården
Camilla Waltersson Grönvall (m) – ledamot i Socialutskottet i riksdagen
Vivian Macdisi (s) – regionråd Region Uppsala

Avslutning – vill du veta mer? 14.20-14.30
Peter Graf och Catharina Barkman