Vad behöver förbättras i svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Det var en fråga som ställdes när Forum för Health Policy anordnade en digital utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet den 15 maj. Den engagerade och erfarna publiken kom med en rad intressanta förslag på utvecklingsområden. I dagens blogg skriver Catharina Barkman om några av förslagen som bl.a. inkluderar förbättrad ledning och styrning och personcentrerad vård med fokus på hälsa. Genom fortsatt dialog kan vi tillsammans driva på innovation och utveckling!

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Vad kan bli bättre?

Catharina Barkman

Vilka förbättringar tycker du behövs i svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Det var min fråga till den stora publik som deltog på Forum för Health Policys utbildningsdag den 15 maj 2020. Vårt sjukvårdssystem hade stora utmaningar före coronapandemin. Samtidigt som fantastiska insatser utförs i vården i nuläget så växer en vårdskuld. Hundratals operationer ställs in varje vecka och utmaningarna är än mer aktuella nu. Så alla förslag till utveckling och förbättringar behövs mer än någonsin. 

Återkommande bland kommentarerna från utbildningsdagens deltagare är att se över styrning och ledning. Flera uttrycker tveksamhet över om att ett land med 10 miljoner invånare verkligen ska styras av 21 regioner och 290 kommuner. Färre regioner, menar vissa, skrota regionerna vill andra och efterfrågar både en utvärdering av nuvarande ansvarsfördelning mellan stat och regioner och en bättre samordning mellan nuvarande tre nivåer. Det behövs också konkreta samarbeten med andra samhällsaktörer. ”Det vi nu skulle behöva jobba på är bättre myndighetssamarbete t.ex. mellan sjukvård/polis och framförallt mellan somatisk och psykiatrisk vård. Något vi ofta stöter på inom akutmottagningen. Öka möjligheterna för samverkan. Detta gäller både praktiska möjligheter, som nätverk/plattformar, men även ekonomiska, så att det går att lägga en del av sin arbetstid på samverkan för alla professioner.”

Flera synpunkter handlar om en personcentrerad vård. ”Utgå från patientens och samhällets behov i vårdutvecklingen.” Både sjukvård och omsorg bör designas utifrån personens perspektiv. Bättre uppföljning ska premieras för att satsa där det ger mest värde för patient och samhälle. Benchmarking mellan kliniker och regioner i dialog med patienten bör ske i större utsträckning. Hela vårdförloppet måste vara i fokus för att minska riskerna för glapp mellan de olika nivåerna.

Intressanta frågor och reflektioner handlar också om ersättningsystemen. ”Kan vi utveckla värdebaserad vård med IT-stödjande system?” Det finns exempel idag på Sahlgrenska och Akademiska. Jag rekommenderar två Forum-blogg av Morten Kildahl från Uppsala och Jörgen Nordenström från KI. Flera kommentarer handlar om ”effektiva ersättningsmodeller” som bör utgå från nytta, och inte om vården ges fysiskt eller digitalt.

Vi pratar och pratar om kommunicerbara journalsystem i praktiken. Men vi är inte där än. Våra åhörare gör oss påminda och efterfrågar nationellt samordnade journalsystem eller ett nationellt journalsystem.

Mer fokus på hälsa och prevention för att minska trycket på hälso- och sjukvården, är återkommande förslag och då behöver hela samhället vara med. ”Förutom satsningar på förebyggande och hälsofrämjande behöver vi flytta vård och resurser till primärvården”. Innovativa lösningar måste lyftas fram och en transparent hälsoekonomi för medborgarna. Om vi visar både kostnad för vårdinsatser och samhällsvinst av t.ex. levnadsvaneförändringar skapar vi drivkrafter hos individerna.

Kan vi lära av andra länder? På utbildningsdagen lyfte jag fram både våra nordiska grannar och Nederländerna som exempel. En av våra åhörare vill uppmärksamma Österrike och Tyskland.  ”Mycket effektiva och bra system. Hög tillgång till vård och specialistvård! Mindre kostnader för vård jämförd med Sverige!” I Österrike finns husläkare som har drop-in varje dag och det är möjligt att få träffa SIN läkare (och ssk) vid behov – samma dag! Dessutom drop-in på mottagningar på sjukhuset varje dag för akuta ärenden. Vi har fått många frågor. Titta gärna på föreläsningarnappt-presentationerna och referenslistan med lästips. Fantastiskt vilket engagemang och intresse. Det visar bara att vi behöver fortsätta dialogen tillsammans för att driva på förbättringar. Särskilt tack till frågan ”Vad skulle Catharina vilja ändra på?” Det får bli nästa blogg. Tack alla vänner. Arbetet fortsätter!


Catharina Barkman är Project Director på Forum för Health Policy och tidigare bland annat Innovationsdirektör inom Stockholms läns landsting.