Veckans blogg kommer från Team Forum för Health Policy som deltog och vann i Apoteket ABs Idétävling. Bloggen utgår från en framtid där apotekens tre hörnpelare är kunskap, digitalisering och Nära vård. Kunskapen hos framtidens apotekare är än mer specialiserad och ger stöd till kunder/patienter/anhöriga kring såväl läkemedel som mätinstrument för egenvård.
Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Apotekens roll i framtiden

Team Forum för Health Policy:
Catharina Barkman, Helena Conning, Magnus Lejelöv, Livia Holm, Richard Grönevall, Inger Ros

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar, inte minst i utvecklingen av den nära vården. Det råder en brist på allmänläkare, långa väntetider, ett överbelastat sjukvårdssystem Frågan är hur prevention, egenvården kan stärkas, vilken framtida roll andra aktörer, såsom apoteken bör ha för att bidra till en mer hållbar och hälsosam livsstil och därmed både underlätta för invånare/patienter/närstående och avlasta hälso- och sjukvårdssystemet.

Apoteken kan bredda vårdens infrastruktur. Det framförs ofta i debatten att apoteken inte ska ersätta primärvården. Däremot kan apoteken vara ett stödjande komplement. Primärvården behöver resurserna till avancerad primärvård. Apoteken kan utgöra komplement i form av stöd och uppföljning som primärvården idag utför. En stor kompetensbrist idag på t.ex. specialister i allmänmedicin gör att även primärvården behöver nytänkande och utveckla den nära vård som inkluderar flera aktörer.

Apoteken kan i framtiden vara bryggan till framför allt primärvård, inte minst i glesbygd. Farmaceuterna med sin långa utbildning kan ha en mer aktiv roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Läkemedelsgenomgångar som farmaceuter ansvarar för är bara ett exempel som nu utvecklas i regionerna. Kanada och Australien är förebilder för att utveckla farmaceuternas roll.

Hur kan framtidens apotek se ut?

Om vi skall ta den Nära Vården på allvar måste vi flytta svensk hälso- och sjukvård så nära patienten som möjligt.  Framtidens apotek finns både digitalt direkt i mobilen och fysiskt nära kunder och patienter. Apoteken finns redan idag där många människor befinner sig, i gallerior, vårdinrättningar och nära mataffärer. Men framtidens apotek behöver flera nya dimensioner.På framtidens apotek används apotekares kunskap som stöd till bättre följsamhet för patienterna. Framtidens apotekare är också specialiserade, t.ex. inom cancerläkemedel, i takt med den snabba utvecklingen av precisionsmedicin. Beslutsstöd hjälper farmaceuten att ha koll på det senaste och i kombination med sin egen kunskap kring cancerfarmaci faktiskt ge patienten en trygghet i sin behandling trots komplexiteten.

Framtidens apotek erbjuder kanske abonnemang/prenumeration i form av apotekens IKEA Family som utöver kvalitetssäkrad uthyrning av självmätinstrument och uppföljning även inbegriper olika tilläggstjänster med fokus på livsstil/hälsofrågor/prevention. Med en mindre månadskostnad får man extra service, tips, rådgivning och tester. Inom fem-tio år har kanske apoteken ett nära samarbete med regionerna som kan ansvara för upphandling av mätinstrument och hjälpmedel och står för ersättningar.

Framtidens apotek är betydligt mer datadrivna än idag.  Beslutsstöd kommer att finnas för farmaceuten och för kunderna/patienterna/anhöriga. Framtidens farmaceutiska app använder data för att skräddarsy såväl nivån på information som behovet av information och gör att apoteket i fickan är den preventiva åtgärd som kunder/patienter/anhöriga i första hand vänder sig till.

Kunskap, digitalisering och nära vård är tre hörnpelare i framtidens apotek och att arbeta med dessa och skapa ett värde för både vård och kund/patient/anhörig kommer även leda till att apoteken är framtidens spännande arbetsplats.

Läs gärna intervjun med Catharina och Magnus i Svensk Farmaci >>>

Här kan du läsa det inskickade bidraget i sin helhet:

Team Forum Framtidens Apotek final_211004