Efter att ha avhandlat Innovationsupphandlingens paradox och  Innovationsupphandling – främja utveckling tar sig Lina Svensberg, Compare, i sitt tredje inlägg an den innovationsfientlige och ger goda råd och vägledning.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

 

Att framgångsrikt motarbeta innovation i offentlig sektor:
En guide till innovationsfientlig upphandling

Lina Svensberg, Innovation Manager, Compare

Känner du dig överväldigad av hastigheten i dagens tekniska framsteg? Är du trött på att ständigt höra att du bör vara mer innovativ? Drömmer du om att skapa en fristad från förändring inom den offentliga sektorn. Gratulerar, då är du redo att bli innovationsfientlighetsledare!

I mitt förra blogginlägg, Innovationsupphandling – främja utveckling, utlovade jag en beskrivning av vad som utmärker en innovationsfientlig upphandling. Och tro mig, det är lättare än du kanske tror att bli riktigt vass på det!

SKRs definition av innovation:  ”Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår då en idé omsätts i praktiken och nyttiggörs. Värdet som skapas kan anta många former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga.” För att bryta ner det så är innovation något nytt, nyttigt och nyttiggjort.

Genom att förhindra bara en av dessa delar kan vi effektivt sätta stopp för innovation på ett såväl strategiskt som resurseffektivt sätt.

Som innovationsfientlighetsledare i offentlig sektor, bör vi rikta in oss på processer där näringsliv och offentlig sektor möts, eftersom det är här de största riskerna för framgångsrik spridning finns. Lyckligtvis är det också här det är lättast att sätta käppar i hjulen.  

Det allra viktigaste är att hålla innovations- och utvecklingsprocesser och upphandling strikt separerade. En tumregel är att det som är nytt inte ska nyttiggöras, och att det som blir nyttiggjort inte ska vara nytt.

I stället för att försöka förhindra nya idéer, så är det mycket mer effektivt att rikta in sig på användandet och efterfrågesidan – nya idéer är egentligen inga problem. Det är först när de används och sprids som de nyttiggörs, och det kan vi förhindra med relativt enkla medel.

Den offentliga sektorns så kallade marknadsvillkor regleras av lagen om offentlig upphandling. För att motverka en framtida implementering så säkerställ att du redan från början bryter mot upphandlingsprinciperna. Enklast är likabehandlingsprincipen. Du kan exempelvis inkludera bara vissa leverantörer, gärna sådana du redan känner, i innovationsprocessen, och se till att de får tillgång till värdefull information, som inte andra leverantörer får möjlighet att ta del av. Det är ett utmärkt sätt att säkra otillbörliga konkurrensfördelar, och vilket minskar risken betydligt för kommande upphandling och därmed implementering.

Ett tips är att se till att hålla all intern upphandlingskompetens på behörigt avstånd från processen. Undvik också till varje pris att allokera budget för innovativa lösningar. Om det inte finns pengar kommer inget nytt att upphandlas!

För dig som arbetar med upphandling krävs en annan strategi för att vara innovationsfientlig. Eftersom upphandling generellt leder till implementering och användning behöver du fokusera på att de lösningar som upphandlas inte innehåller något nytt. Här kommer några enkla, men effektiva tips för att säkerställa en innovationsfientlig upphandling:

  • Håll användare och utvecklare åtskilda före upphandlingen. Det förhindrar nya insikter som kan leda till oönskad efterfrågan på innovativa lösningar.
  • Ge inte utrymme för experimenterande och utveckling under avtalstiden, utan specificera allt i detalj från start. Gör det så krångligt som möjligt. Kopiera gärna senaste upphandlingen, för att säkerställa att inga nyheter smyger sig in i kravställningen.
  • Se till att inte lämna något utrymme till leverantörerna att utveckla idéerna under processen.
  • Om du måste genomföra en upphandling som gynnar innovation, oroa dig inte. Se till att kunden får alla immateriella rättigheter, eller utveckla lösningar så specifika att de inte har någon bredare marknad. Detta kanske inte stoppar omedelbar nytta, men det hindrar framtida tillväxt och utveckling – och det är vad som verkligen räknas ur ett samhällsperspektiv.

Som avslutning, ett varnande exempel: så här illa kan det gå om man bryter mot råden ovan.  Nu sprider sig lösningen okontrollerat, inte bara inom utbildning för omsorgspersonal i offentlig sektor utan även i YH-utbildningar. Kolla in skräckhistorien här: https://dreambroker.com/channel/w472itv9/xodvm29j.

Stå på dig i ditt viktiga arbete!