En av de forskare som ingår i Forums forskarnätverk, Isis Amer-Wåhlin, har nyligen tillsammans med två andra forskare från Karolinska Institutet, Lisa-Marie Larisch och Patrik Hidefjäll, fått en artikel publicerad i tidskriften Journal of Health Organization and Management. Artikeln analyserar innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i Stockholms Läns Landsting. Här publicerar vi artikeln

Trevlig läsning!

Understanding Healthcare Innovation Systems: The Stockholm Region Case

Isis Amer-Wåhlin

Det talas mycket om innovation inom offentliga sektor och särskilt inom vården. Men egentligen vet ingen om och var det händer och hur förutsättningarna för innovation kan analyseras. Vården är en komplex sektor där vården själv endast är en av många olika aktörer involverade. Medan det finns välbeprövade teoretiska ramverk för att analysera innovationssystem inom andra sektorer, saknas kunskap om hur vi kan analysera innovationssystem inom hälsa.

I artikeln föreslår vi ett ramverk för att analysera innovation och med hjälp av detta ramverk har vi identifierat faktorer som hindrar eller stödjer olika aktörer att utveckla innovationer inom och utanför vården. Det är första gången innovationssystemteori, med ursprung inom industrin, har anpassats och använts för att studera hälsosektorn. Vår kvalitativa studie som bygger på intervjuer av innovationsaktörer i Stockholmsområdet är ett viktigt steg mot att bättre förstå och leda innovationsprocesser inom vården. Vi hoppas att den kan leda till ökad förståelse för vad som behövs för att stödja innovation inom vården – ett angeläget ämne i dagsläget.

Till artikeln