Innovationssystemet i SLL

Innovationssystemet i SLL

En av de forskare som ingår i Forums forskarnätverk, Isis Amer-Wåhlin, har nyligen tillsammans med två andra forskare från Karolinska Institutet, Lisa-Marie Larisch och Patrik Hidefjäll, fått en artikel publicerad i tidskriften Journal of Health Organization and...
Digitalization of the health system

Digitalization of the health system

Denna vecka gästbloggar vår internationella talare, Nicky Lieberman, med reflektioner efter förra veckans workshop om digitalisering i primärvården. Nicky har genom Clalit Health Fund, Israels största vårdgivare, utvecklat hälso- och sjukvården i Israel med fokus på...
Digitalisering i primärvården, Workshop 16/11-2016

Digitalisering i primärvården, Workshop 16/11-2016

Digitalisering i Primärvården – Kan digitaliseringen göra primärvården mer patientfokuserad? Och mer effektiv?  Flera utredningar har återkommande lyft vikten av en stärkt primärvård för att klara framtidens utmaningar. Men hur ska det gå till i praktiken? Vilken roll...
Ung och anställd i vården

Ung och anställd i vården

För att möta ökade volymer och klara den långsiktiga personalförsörjningen måste hälso- och sjukvården lyckas med att rekrytera och behålla nya medarbetare. Hur skapas en attraktiv arbetsplats för en ny generation vård- och omsorgspersonal? Vilka förväntningar och...
Ung och Anställd i Vården, Frukostseminarium 3/11-2016

Ung och Anställd i Vården, Frukostseminarium 3/11-2016

Ung och Anställd i Vården– Vad ökar vårdens attraktionskraft för framtidens medarbetare? Tid: Torsdag 3 november 2016 kl. 7.30-9.00Plats: Vision, Kungsgatan 28a, Stockholm För att möta ökade volymer och klara den långsiktiga personalförsörjningen måste hälso- och...