Innovationssystemet i SLL

blogginlagg-isis
En av de forskare som ingår i Forums forskarnätverk, Isis Amer-Wåhlin, har nyligen tillsammans med två andra forskare från Karolinska Institutet, Lisa-Marie Larisch och Patrik Hidefjäll, fått en artikel publicerad i tidskriften Journal of Health Organization and Management. Artikeln analyserar innovationssystemet inom hälso- och sjukvården i Stockholms Läns Landsting. Här publicerar vi artikeln.  Trevlig läsning! Understanding Healthcare Innovation […]
Läs mer

Digitalization of the health system

shutterstock_94985284-p
Denna vecka gästbloggar vår internationella talare, Nicky Lieberman, med reflektioner efter förra veckans workshop om digitalisering i primärvården. Nicky har genom Clalit Health Fund, Israels största vårdgivare, utvecklat hälso- och sjukvården i Israel med fokus på att i tid definiera riskpatienter för t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Detta har skett med kraftfulla digitala hjälpmedel. Israel och Clalit har fina […]
Läs mer

Ung och anställd i vården

pang48b3561
För att möta ökade volymer och klara den långsiktiga personalförsörjningen måste hälso- och sjukvården lyckas med att rekrytera och behålla nya medarbetare. Hur skapas en attraktiv arbetsplats för en ny generation vård- och omsorgspersonal? Vilka förväntningar och önskemål har de? Hur skapas karriärvägar och möjligheter till vidareutveckling? Bör hälso- och sjukvården organiseras annorlunda? Hur påverkar kulturen? Hur bryts gamla strukturer? […]
Läs mer