»Hospital-at-home« är en patientsäker och resurseffektiv vårdform som både patienter och personal uppskattar, enligt en ny kartläggning och forskningsgenomgång. – Med rapporten vill vi skapa förståelse för vad som krävs för att vi ska kunna få ett breddinförande och inte bara små pilotprojekt som dör ut«, säger läkaren Philip Smith.

 

I Sverige bedrivs i nuläget två olika hospital-at-home-program, eller »sjukhus hemma«. Förenklat innebär det att patienter med akuta eller subakuta tillstånd, som normalt skulle kräva sjukhusinläggning, i stället kan få sjukhusvård i hemmet genom ett slags virtuella vårdavdelningar. Vårdformen är fortfarande relativt ny för svensk del. Först ut var Skånes universitetssjukhus 2021. Året därpå följde även Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm efter. Till skillnad från Skånes universitetssjukhus, Sus, som valt att driva verksamheten helt i egen regi, tog Capio S:t Görans sjukhus hjälp av bolaget Medoma för implementation och drift av den virtuella vårdavdelningen. Det är också bolagets implementationsansvarige läkare, Philip Smith, som ligger bakom en ny rapport från tankesmedjan Forum för health policy. Rapporten, som släpps i samband med ett seminarium i Almedalen i dag, summerar resultaten från de första åren med hospital-at-home i Sverige och går igenom forskningsrön på området.

Läs hela artikeln här >>>