Framtidens vårdprofessionella, Workshop 11/11-2015

Hur får vi ¨rätt¨ vårdprofessionella i framtiden? Vilken betydelse får utbildningar? arbetsvillkor? lön? belöningar? invandring? Målsättning Denna workshop kommer att fokusera mot strategier för att utbilda, rekrytera och behålla en kompetent kår av vårdprofessionell...

Minskad ojämlikhet, workshop 16/9-2015

Hållbar ledning och styrning av hälso- och sjukvård – bättre strategier för att minska systematisk ojämlikhet Målsättning Vilka mått och steg kan ett hälso- och sjukvårdssystem vidta för att minska (oönskade) variationer i vården? Denna workshop ska fokusera mot...
Forum i Almedalen 2015

Forum i Almedalen 2015

Seminarier i Almedalen 2015 29/6: Plats för proffsen – innovationer och nya styrformer i välfärden Detaljstyrningen inom välfärdssektorn i kombination med snäva budgetrestriktioner riskerar att bakbinda välfärdens professioner. Hur kan innovationer och styrning i...
EU Health Policy, workshop 19/5-2015

EU Health Policy, workshop 19/5-2015

Next steps in EU Heath Policy – implications for the Swedish health system Målsättning Målsättningen med denna workshop är att belysa hur realpolitik och en rad strategiska överväganden påverkar den svenska hälso- och sjukvården och omsorgen, såväl direkt som indirekt...