Hur får vi ¨rätt¨ vårdprofessionella i framtiden? Vilken betydelse får utbildningar? arbetsvillkor? lön? belöningar? invandring?

Målsättning

Denna workshop kommer att fokusera mot strategier för att utbilda, rekrytera och behålla en kompetent kår av vårdprofessionell arbetskraft i en vårdmiljö som blir alltmer krävande. Den kommer också att hantera strategier för att planera kompetensförsörjning, både som en del i pågående strategiskt arbete och satt i sammanhang av kända (och okända) framtida trender. Det finns många dimensioner som kan bidra till en lösning, inkluderande förbättrad utbildning av ny såväl som befintlig arbetskraft, ökad rekrytering av dem som fått sin utbildning utomlands, samt andra både icke-ekonomiska och ekonomiska mekanismer. Ytterligare perspektiv som ska diskuteras är nya vägar att definiera och utveckla både team och teamarbete och koppla dessa till innovativa sätt att ytterligare utveckla de vårdprofessionella. Utmaningen för deltagarna i diskussionen vid denna workshop blir att identifiera lovande strategier och goda lösningsorienterade mekanismer, och att hantera hur olika mekanismer interagerar och kan förstärka varandra.

Experter

James Buchan 
professor, Queen Margaret University, Edinburgh, Scotland

Powerpointbiler

Lena Larsson leg. Psykolog, tidigare HR-direktör i Västra Götalandsregionen

Rapport: Långsiktighet och komplexitet

Film

Del 1