Seminarier i Almedalen 2015

29/6: Plats för proffsen – innovationer och nya styrformer i välfärden

Detaljstyrningen inom välfärdssektorn i kombination med snäva budgetrestriktioner riskerar att bakbinda välfärdens professioner. Hur kan innovationer och styrning i högre utsträckning utformas tillsammans med de verksamhetsnära medarbetarna?

Innovativa arbetssätt och kreativt tänkande är lika viktiga i offentlig sektor som i företagsvärlden. Innovationer som pressas ned i verksamheterna ovanifrån riskerar att leda fel. Det är de som arbetar i verksamheten och ställs inför de dagliga problemen som har bäst förutsättningar att veta vilka lösningar som fungerar, och vilka som inte gör det. Det är dags att vända på perspektiven och låta de verksamhetsnära medarbetarna leda innovationsutvecklingen. Hemtjänsten i stadsdelen Skönsmon i Sundsvall har visat att det är möjligt. Medarbetarna har tillsammans skapat en verksamhet med nöjd personal, trygga äldre och en budget i balans. Det är hög tid att lämna plats för proffsen i välfärden.

Medverkande:

Annelie Nordström, Ordförande, Kommunal
Veronica Karlsson, Ordförande, Vision.
Lena Micko, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Peter Daneryd, Projektledare, Forum för Health Policy
Håkan Nilsson, Vårdbiträde, Skönsmon
Åsa Swan, Verksamhetsutvecklare, Sundsvalls kommun

30/6: Svensk sjukvård – en bit kvar till världsklass?

Grundinställningen idag är att Sverige är bäst på hälso- och sjukvård. Därför inriktas insatserna framförallt på att hålla budgeten, istället för på att kontinuerligt förbättra och utveckla vårdkvaliteten och delta i klinisk forskning. Men har Sverige en sjukvård i världsklass? I en ny rapport sätts svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv.

Paneldeltagare:
Peter Daneryd, projektledare, Forum för Health Policy
Anders Blanck, VD, LIF
Peter Carpelan, Forsknings- och personallandstingsråd, Moderaterna, Stockholms läns landsting
Marie-Louise Forsberg-Fransson, ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation, Socialdemokraterna

Moderator: Lisa Kirsebom

1/7: Förstår vi vårdens drivkrafter så att vi får både driv och kraft?

Forskaren Monica Andersson Bäck har på uppdrag av Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg i samarbete med Forum för Health Policy skrivit litteraturöversikten ¨Motivation och finansiella incitament – en litteraturöversikt över de komplexa drivkrafterna inom vård och omsorg¨. Översikten har en bred ansats och tar upp det vetenskapliga perspektivet på en rad av de centrala frågor vilka vi alla ofta återkommer till i diskussionen om vad som driver.

Paneldiskussionen kommer att fokusera mot vilken kunskap om drivkrafter vi måste använda oss av för att säkerställa en hållbar utveckling inom vård och omsorg.

Rapporten presenteras av Peter Daneryd, projektledare, Forum för Health Policy

Paneldeltagare:

Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig, Famna
Margareta Danelius, Chefläkare, Ersta diakoni

Moderatorer:
Thorbjörn Larsson, Ordförande, Forum för Health Policy
Peter Daneryd, Projektledare, Forum för Health Policy

2/7 Patientcentrerade vårdmöten – fact eller fiction?

Malin Masterton och Linn Boström presenterar rapporten ¨Patientcentrerade vårdmöten – förutsättningar och begränsningar i svensk hälso- och sjukvård¨.  Rapporten beskriver och analyserar den pågående utvecklingen mot att stärka patientens ställning, integritet och självbestämmande i utvecklingen från ett traditionellt paternalistiskt synsätt mot ett nytt synsätt.

Paneldiskussionen kommer att fokusera mot möjligheter och svårigheter i denna till synes självklara utveckling.

Paneldeltagare:

Malin Masterton, PhD, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet
Linn Boström, M Pol Sc, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet
Anne Carlsson, Ordförande, Reumatikerförbundet
Margareta Danelius, Chefläkare, Ersta diakoni

Moderatorer:
Thorbjörn Larsson, Ordförande, Forum för Health Policy
Peter Daneryd, Projektledare, Forum för Health Policy